Skip to main content
search
Категория

общество

АрхитектураКонцепции

Паноптикумът – архитектурен модел на властта

Пространствата, които създаваме под формата на архитектура, често отразяват социалните взаимоотношения в обществото. Въпросът дали и как сградите моделират поведението ни е занимавал не само…
Антония Косева
октомври 6, 2022
Close Menu