Skip to main content
search
Категория

осветление

АрхитектураКонцепции

Психология на работното пространство

Организацията на работното място, каква площ е отредена на всеки, дали планът е отворен, или всеки притежава самостоятелен офис, въпросите, касаещи осветлението, зоните за почивка,…
Кристин Джалова
септември 10, 2017
Close Menu