Skip to main content
search
Категория

парк

Градска среда

ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ СОФИЯ

Създаването на добри градски пространства е един от основните градоустройствени принципи на 21 век. Съществуването на добра и полезна среда на обитаване, както и нейното…
Зекие Емин
април 28, 2018
Градска среда

ПАРКЪТ КАТО ЛИНИЯ

Неизползваеми съществуващи сгради и съоръжения могат да намерят своя нов смисъл с променена функция. В Ню Йорк надземни железопътни релси са трансформирани в иновативен линеарен…
Close Menu