Skip to main content
search
Категория

Apelle House

АрхитектураКонцепции

ДОМ БЕЗ СТАИ

Съвременните архитекти все по-често търсят обединяване на пространствата в жилищните сгради, създавайки просторни мултифункционални зони. Противно на възприетото схващане от миналото за проектиране на множество…
Кристин Джалова
февруари 13, 2017
Close Menu