Skip to main content
search

Xella Group, водещ паневропейски доставчик на материали за устойчиви, ефективни и достъпни решения за стени, успя да постигне ръст в условията на възстановяващия се строителен пазар през фискалната 2021 г. Продажбите нараснаха осезаемо – с цели 12,7 %, и достигнаха до 1 698 млн. евро (срещу 1 507 млн. през 2020 г.). За това допринесоха двете бизнес звена „Строителни материали“ и „Изолации“.

Още цифри

Продажбите от сектор „Строителни материали“ (без участието бизнес звеното „Изолации“) се увеличиха с 9.2 % до 1 171 млн. евро (срещу 1 072 млн. през финансовата 2020 г.). Следвайки стратегията си за фокусиране върху строителните материали, Xella обяви продажбата на своето бизнес звено за изолации URSA през януари тази година. Тези бизнес операции са отчетени като преустановени и се очаква транзакцията да се финализира през първата половина на 2022 г.

“Можем да гледаме назад към 2021-ва като към една много успешна година“

„През нея успяхме да постигнем значителен растеж и да надскочим развитието на нашия пазар. Ние задоволяваме потребностите на пазара от устойчиви, ефективни и достъпни решения, използвайки комплексен подход. Гордея се с това, което постигнахме като екип и искам да благодаря на всички наши служители за забележителния им принос.” сподели Кристоф Клементе, главен изпълнителен директор на Xella Group.

Идеално позиционирани за израстване в динамично променящ се сектор

През последните няколко години от стандартен производител на строителни и изолационни материали Xella се превърна в доставчик на ориентирани към крайния клиент решения за пълна сградна обвивка. Компанията се стреми да осигурни енергийно ефективни, устойчиви и рентабилни продукти и системи за жилищни и търговски сгради.

Това позициониране на Xella позволява да обслужва бързо променящата се индустрия, която все повече има необходимост от ефективно, по-малко трудоемко и устойчиво строителство.

ESG: Най-висок рейтинг в строителния сектор

Xella се стреми да спомага за устойчивостта и за нулевите нетни емисии в строителната индустрия. Стратегията за устойчивост е неразделна част от бизнес стратегията на групата. “Нашите продукти, производствените и управленските процеси и нашата верига на доставки удовлетворяват високи стандарти за опазване на околната среда, социална отговорност и управление. Ще продължим по нашия път към устойчивостта, следвайки целта си да използваме човешките, природните и финансовите ресурси по най-добрия възможен начин от гледна точка на устойчивото развитие.” разказа още Клементе.

Основните точки в ESG стратегията на Xella са:

  • намаляване на емисиите на въглероден диоксид във всички дейности (30% намаляване на интензивността на емисиите на CO2 от продукти до 2030 г.);
  • развиване на затворен цикъл за своите материали, както и намаляване на използването на първични суровини и на материали, които се насочват към депо (нулево количество отпадъци за депониране до 2024 г. за изрезки и парчета от автоклавен клетъчен бетон);
  • Освен това, Xella има за цел да осигури безопасни и приобщаващи условия на труд и да предостави нови възможности за развитие на вече заетите лица. Компанията възнамерява до 2025 г. да увеличи относителния дял на жените мениджъри до 25 % на ниво група.

През декември 2021 г. в класацията ESG Risk Rating Xella получи 19.8 пункта от Sustainalytics и оценка „нисък риск“ от възникване на съществени финансови въздействия, дължащи се на ESG фактори. В категорията за индустриални браншове „Производство на строителни материали“ класацията ESG Risk Rating на Sustainalytics постави Xella на четвърто място от 127 компании.

Докладът може да бъде видян тук.

Още за Xella Group

Xella Group оперира в 22 държави в цяла Европа. Компанията е дом на семейство от добре познати марки като Ytong, Silka, Hebel и Multipor и пионер във въвеждането на дигитални средства за подпомагане на строителните процеси. Нейните висококачествени продукти от природни суровини отговарят на необходимостта от ефективно и достъпно строителство и на търсенето на устойчиви решения за стени. Xella е двигател на иновациите по цялата верига на създаване на стойност – от проектирането до производството и монтажа. Xella подобрява устойчивостта на сградите през целия им жизнен цикъл и допринася за нисковъглеродна индустрия, вписваща се в кръговата икономика.

Научете повече за стратегията за устойчивост и за целите на равнище група.

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu