Skip to main content
search
Категория

HTI

Образование

HTI и управлението на веригата на доставки в строителния сектор

Партньорство в доставките за целия асортимент от дейности, покриващ нуждите на инфраструктурното и промишлено строителство, е основната цел на HTI България. Нина Вълчева – административен…
Образование

Мотивацията – ключ към крайния успех: инж. Нина Вълчева и инж. Петър Петров от HTI България  

През последната седмица на март лектори на Академия Лидерите бяха HTI България. Административният директор инж.Нина Вълчева и търговския директор в направления Индустрия, Екология и Инфраструктура…
Карина Дикова
април 13, 2017
Close Menu