Skip to main content
search

Строителната индустрия отбелязва ръст от 2,4% за месец декември 2017г., според статия на в. „Строител“. С увеличаване на обема на проектите и на вече построените сгради се забелязват и нови проблеми.

Ръст на строителната индустрия  (Снимка:©wwww.lynda.com)

В последните години в България навлизат иновативни технологии и процеси, които изискват съвременна механизация и висококвалифицирани специалисти в областта. От това произлиза и един от основните проблеми на строителството днес –монтажът.

Монтажът се състои от четири групи съставни процеси: транспортиране и складиране на конструкциите, подготвителни процеси, основен монтажен процес и спомагателни процеси.  Нека да разгледаме по отделно всеки един от тях. Един от основните принципи в строителството е конструктивната цялост на сградите и съоръженията, но тя е ограничена от възможностите за транспортиране. Това налага разделянето на отделни транспортни единици. Тук се поставя и въпросът за складирането – при съвременното застрояване на големите градове урегулираните поземлени имоти са ограничени по площ. За да се застрои по-голяма част от имота, организирането на временното строителство (складови площи, фургони за работниците и техническия ръководител  и др.), става сложна и отговорна задача. Подготвителните процеси (геодезическа подготовка, контролно сглобяване и други) също изискват добра логистика при усложнени условия на строителната площадка.  Основният монтажен процес се различава значително при различните материали – при стоманобетонните сгради е свързан със замонолитване на сглобяемите елементи, докато при стоманените – с болтови и заваръчни съединения. В България високите сгради са изпълнявани от стоманобетон. Една от основните причини е липсата на квалифицирани кадри за изпълнение на съединенията на високите етажи.

Снимка от изграждането на Empire State Building (Снимка: ©http://www.nydailynews.com)

При съвременните проекти на стоманени конструкции са включени пространствени ферми, които изискват висока точност на монтаж. Разликата в проектното положение на елементите създава допълните усилия, различни от отчетените в изчисленията. Това може да доведе до недопустими премествания, а и дори до разрушение на конструкцията.

Пространствена ферма от „Арена София“ ( Снимка: ©http://akz.bg)

Монтажът е основна част от изграждането на сградите и съоръженията. Той може да бъде проблем в процеса на строителството, който може и да се избегне с необходимата организация на строителната площадка, висококвалифицирана работна ръка и съвременна механизация.

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu