Skip to main content
search

В началото на 2017 г. община Варна предприема кауза за реставрация на всички сгради-недвижими културни ценности и защита на други, които според експертите в града притежават подобни качества. Резултатите от тази инициатива вече са налице, след като една от забравените сгради в центъра на града възвърна своя блясък с нова обществена функция.

Архитектурни детайли на сградата преди реставрацията. Снимка: touchesofvarna.blogspot.com

В морската столица официален статут на недвижими културни ценности притежават 660 сгради. Още 300 са описани от специална комисия, която ги е предложила за преразглеждане на експертите от НИНКН и очакват своята категоризация. По неофициални данни други 80 не притежават какъвто и да било статут и не могат да бъдат предприети ефективни мерки за тяхното опазване. Голяма част от тях се саморазрушават или умишлено са увредени от собствениците им с по-различни инвестиционни интереси. Поради тази причина през миналата година кметът на морската столица – Иван Портних, издава специална заповед. С нея той налага строителна забрана на имотите, които очакват преразглеждане на статут, защото законодателството не предвижда закрила на подобни обекти.

Впоследствие община Варна дава ултиматум за реставрация на недвижимите културни ценности, които са занемарени от собствениците им.

Ако възложените задачи не бъдат изпълнени, общината е в правото си да предприеме мерки за тяхното укрепване и възстановяване, като е предявила и претенции за придобиване на собствеността им, ако средствата вложени в тези ремонти не бъдат възстановени. Дадените срокове вече са изтекли, но проверките показват различна реакция и отношение от собствениците на сградите. При повечето от тях процесите са в начален стадий, защото всяко подобно начинание изминава дълъг път, започвайки от първоначално инвестиционно намерение, проектиране, съгласуване с експертни органи и достигане до стадия на изпълнение. Проблем се оказват и големите инвестиции в подобни обекти и липсата на подпомагане от страна на държавата.

Сградата в началото на реконструкцията. Снимка: touchesofvarna.blogspot.com

Веднага след предприемането на тези действия от страна на община Варна една сграда в центъра на града започна да привлича интереса на гражданите. Тогава къщата на ул.“Воден“ №13 беше заградена за започване на строителни дейности, като на оградата бяха изобразени различни реставрационни и други проекти от морската столица. Така тя стана основно рекламно лице на кампанията като една от първите сгради, която откликва на инициативата на общината.

Реставрацията е предприета от собственика на сградата, който живее в чужбина от дълги години. Интересното е, че той намира решение на един от най-основните проблеми при реставрациите, а именно финансовата страна на реализацията. За да успее да поеме разходите по проекта, инвеститора взема банков кредит, който ще бъде изплащан от търговска експлоатация на обекта в партерния етаж, който вече стана дом на световноизвестна верига кафенета. По този начин той успява да възвърне блясъка на знакова сграда за града, без да претърпява значителни финансови загуби. С подобни подходи голям брой ценни постройки, нуждаещи се от грижа, биха имали шанса да се възвърнат в обществения живот на градовете ни.

Сградата след завършване на реставрацията. Снимка: bnr.bg

Реконструкцията на сградата, която се смята за една от най-красивите в централната част на Варна, завърши по-рано този месец. Тя е построена през 1869 г. за търговеца Анастасия Фурнаджиян, а инвеститорът е негов наследник. Проектанти са арх. Живко Желязков и арх. Юлия Желязкова, които са участвали и в реставрацията и на Икономическия университет в морската столица.

Това, което прави сградата уникална в архитектурно отношение, са множеството детайли от дялан камък по фасадата.

Повечето сгради от този период са били изпълнявани с отливки от мазилка, заради по-лесното изпълнение и по-ниската цена. Вследствие на новия проект сградата претърпява минимални изменения за по-добро функциониране в условията на нашето съвремие – обединени са двете стълбища, за да се постави асансьор и е повдигнат подпокривния етаж. По време на изпълнението се появява и нуждата от нови промени, поради откриването на находки от древния град Одесос в основите на сградата. Под нея се оказва кула от IV в., която е била част от крепостната стена на града. Тя е широка около 4 м. и има кръгообразна форма. Интерес представляват квадрите в основата, дялани с голяма прецизност. Поради тази причина към проекта се добавя осветен стъклен под в партерния етаж, през който може да бъде наблюдавана находката от всеки посетител на кафенето.

Руините на Одесос под сградата. Снимка: bnr.bg

Този проект става добър пример за умни инвестиционни решения и добра съвместна работа между собственик, проектанти, община и държавни институции.

Заедно те възраждат архитектурното наследство от две епохи, осигурявайки им съвременен живот чрез общодостъпната съвременна функция.

Подобни примери доказват, че позитивните тенденции в тази сфера в България започнаха да се случват. Хората и институциите все повече осъзнават ценностите, които притежаваме. Въпреки липсата на подкрепа от страна на държавата при такива инвестиции, собствениците все по-често и чрез интересни подходи успяват да намерят мотивация и средства да преследват целите си в тази насока.

Още по темата за реставрацията, стимулите и проблемите пред инвеститорите в сферата на опазването на архитектурното наследство можете да прочетете тук.

 

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu