Skip to main content
search

В рамките на национална научноизследователска инициатива (NCCR), инвеститори, архитекти, проектанти, еколози и специалисти по материалознание от университета ETH в Цюрих обединиха усилия и средства  за да приложат  редица лабораторни разработки на практика в строителна среда. Основната задача, която са си поставили, е чрез смели и иновативни архитектурни решения да постигнат максимална свобода на проектирането с оптимално оползотворяване на материалите, в кратки срокове и на разумна цена. Резултатите от тяхната работа  бяха интегрирани в сглобяема лаборатория в Дюбендорф, носеща името NEST (Next Evolution in Sustainable Building Technologies). В поредица от материали ще разкажем малко повече за идеите, реализирани в  един от пилотните проекти, който вече е на бял свят, а именно DFAB HOUSE.

Изображение: www.alumni.ethz.ch

Дигитално проектирана, планирана и построена

Професорите от ETH Zurich желаят да демонстрират как дигиталните технологии могат да направят строителството по-екологично и ефективно, като в същото време не ограничават архитектурното въображение. Отговаряйки на тези амбиции, DFAB HOUSE e конструкция на три нива с площ от 200 кв.м., която ще служи като жилищна и работна среда на всички изследователи и партньори на NEST. Характерна е с това, че освен приложени в проектирането и планирането й , софтуерни решения са в основата на същинското й строителство. Всичко започва с така наречената Mesh Mould технология, която получи швейцарската технологична награда в края на 2016 г.

Изображение: www.dfab.ch

Mesh Mould

Нестандартните, криволинейни геометрични форми са структурно по-ефикасни от правоъгълните. Въпреки това в конвенционалното строителство изготвянето на кофраж и армировка за специални стоманобетонни елементи е свързано с високи разходи на финансови средства и работна ръка.

Mesh Mould технологията разглежда тази ситуация от различен ъгъл, комбинирайки кофраж и усилване.

Благодарение на гъстата армировъчната решетка и специалната рецепта на бетонната смес, полимера се задържа във вътрешността, без да изтича неконтролируемо навън. След полагането бетонът се заглажда ръчно, като решетката остава вътре, заемайки своята нова роля на арматурен скелет. Използвайки тази методология, изследователите създават вълнообразна Mesh Mould стена с дължина 12 метра, която е и основният носещ елемент в DFAB HOUSE. Очаква се тя да понесе приблизителния товар от над 100 тона, състоящ се от стоманобетонна  плоча (Smart Slab) и  двуетажна дървена конструкция.

Изображение: NCCR Digital Fabrication

Очакванията са в бъдеще Mesh Mould технологията съществено да преобрази облика на бетоновото строителство. Централно място в тази промяна е и двуметровия верижен робот In Situ Fabricator (IF),  който може да работи автономно дори и в постоянно променяща се среда. Благодарение на неговата сръчност и прецизност комплексните и структурно ефикасни елементи ще могат да се строят без допълнително оскъпяване, като в същото време разхищението на строителни ресурси ще бъде сведено до минимум.

Повече информация за In Situ Fabricator (IF),  както и за останалите интересни решения, използвани при строежа на DFAB HOUSE очаквайте в следващите ни публикации.

Основни източници: http://www.dfab.ch,  https://www.ethz.ch, https://www.empa.ch

Остави коментар

Close Menu