Skip to main content
search

Основната функция на обществената библиотека е да осигурява информация. В разгара на епоха, в която информацията е по-достъпна от всякога, тя е изправена пред предизвикателството на радикални промени във всички аспекти на нейната организация и предоставянето на услуги. Библиотеката приема за свои цели не само съхранението и предоставянето на достъп до книги, но и осигуряването на пространство за културни събития и посрещането на всякакви видове информационни потребности според нуждите на общността, която обслужва. 

Тези промени в организацията на библиотеката предполагат и съответния архитектурен отговор.

Оригинален прочит и решение на проблема дават Рем Колхас и Джошуа Принс-Рамус от архитектурното студио ОМА, в колаборация с LMN Architects, в проекта си за Централна библиотека в Сиатъл, 2004 г. 

siegerarchphoto.com

Библиотеките като покрити обществени пространства

Архитектурният облик произлиза от функциите

Вдъхновение за дизайна на библиотеката са небостъргачите на Манхатън. Според Колхас небостъргачът е поредица от сложени един върху друг етажи, на които може да се случва всичко и функциите могат свободно да се редуват от един етаж на друг. Този принцип е приложен в дизайна на обществената библиотека в Сиатъл. 

Екипът от архитекти разделя функциите на библиотеката в две групи: стабилни, които изискват непроменливи условия и не предполагат движение, и нестабилни, които имат нужда от пространства, където могат да се случват всякакъв вид взаимодействия и движения

Стабилните функции са тези на администрацията на библиотеката, хранилищата за книги, заседателните зали, офисите на персонала и паркинга. Нестабилните функции са тези на читалните, “всекидневната” на библиотеката, детските кътове. ОМА онагледяват съотношението на площите, необходими за двете функции, чрез диаграми. 

Диаграмите като инструмент за проектиране

Архитектите използват диаграмите като средство за организиране на сложни програми от функции, които предполагат голямо разнообразие от връзки между различните помещения в сградата. 

Колхас и Рамус изследват възможностите на диаграмите да генерират нови видове пространства сами по себе си. Те поместват стабилните части на програмата в разпръснати кутии и разполагат нестабилните функции върху, под и между тях

Първоначалният модел на кутиите започва да се променя съобразно средата около сградата. Кутиите са на различни височини и заемат ориентацията си в план според фактори като гледките към залива, планините, гъстотата на градската тъкан и разположението на самата сграда. Получените кутии след това са покрити и свързани от стъклена и стоманена обвивка, която затваря терасираните “нестабилни” пространства.

www.doublestonesteel.com

Така привидно прост принцип успява да създаде сложната геометрия на сградата чрез взаимодействието си с околната среда. 

Разполагането на стабилните функции в отделните обеми на кутиите позволява във вътрешността им да се създаде напълно различен микроклимат, подходящ за всяка функция.  

Кутията “Асамблея” помещава заседателни зали за обществено ползване. Боядисана е изцяло в ярко червено. Коридорите и стаите са с извити форми, които създават усещане за циркулация през вените и органите в тяло. 

Кутията с книги е организирана като непрекъсната спирала, което позволява книгите да бъдат подредени в линейна система. Адаптирана е типология, използвана основно в проектирането на паркинги.

siegerarchphoto.com

Нестабилните функции на читалните и местата за консултации се помещават в пространства с неправилна геометрия, получени от стените на плаващите кутии и наклонените стъклени равнини, които ги обгръщат. 

Конструкцията – кобминация от две системи

Конструкцията на сградата съчетава две различни системи. Правилната мрежа от колони предава вертикалните натоварвания към основите и позволява в кутиите да се развие свободен план. Диагоналната мрежа на стоманената обвивка поема хоризонталните натоварвания и стабилизира сградата срещу вятър или сеизмични сили. “Кожата” на сградата създава нейния образ, “покрива” я, но е и нейна структура. Стоманените елементи се променят по размер, плътност и ориентация според натоварванията, които трябва да поемат. Така диаграмите на натоварванията стават част от формообразуването на сградата.

siegerarchphoto.com

ОМА намират решение по-подходящо за социалната роля на библиотеките. Те създават различен архитектурен изказ за нейните отделни функции. Тръгват от ясното дефиниране на проблема, който трябва да се реши, създават организирана програма от необходими помещения, чийто характер анализират, и създават прост модел и архитектурен език, който да помести определените функции. Сложната геометрия на сградата и нейният уникален характер са резултат от взаимодействието на архитектурният език със заобикалящата го среда. 

Музей за архитектурна графика в Берлин – единство на образ и експозиция

Ния Костадинова

Дипломант към катедра Обществени сгради, УАСГ. Чете книги, играе игри, рисува и философства.

1 коментар

Остави коментар

Close Menu