Skip to main content
search

© Courtesy of Teomancimit

Гьобекли тепе в югоизточна Турция е обявен за най-стария храм в света. Той е на над 12 хиляди години, което го прави с хилядолетия по-стар от Стоунхендж или пирамидите в Египет. Създаден е през неолита – епохата, когато още е нямало писменост и колелото не е било създадено. През юли тази година бе вписан в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

Някои учени предполагат, че това може да се окаже и най-старата архитектура на света.

Гьобекли тепе представлява изкуствена могила, разположена на 8 хектара в горния край на Плодородния полумесец, в близост до днешния град Шанлъурфа. На нея са разположени серия кръговидни, потънали структури, които са били обитавани от тогавашното население. Впоследствие са били заринати и изоставени. Използвани са различни конструктивни методи, но един от най-впечатляващите е ринг от Т-образни монолитни колони, комбинирани с още една двойка такива, които са били с височина до 5 метра.

Тяхна функция е била не само да поддържат покрива, но и да наподобяват абстрактна човешка фигура.

Предполага се, че са строени в чест на вярванията на местните. Тяхната религия остава загадка и до днес. Най-големият кръг има размери 17 на 25 м, но геоложки проучвания показват, че има още неразкрити структури. Доказано е, че най-ранните от тях са правени от местен варовик, но материалът за каменните е транспортиран от далечни места. Трудността на това начинание би трябвало да изисква усилията на стотици хора. Интересното е, че това се е случило в период, в който най-големите социални групи са имали не повече от 25 членове.

Гьобекли тепе е бил построен преди Аграрната революция, през която започват да се създават селища, произвеждащи собствени култури и занимаващи се с животновъдство. Това опровергава вярването, че архитектурата е била продукт на организираното общество.

Този комплекс става причина много археолози да вярват, че организацията, от която са се нуждаели хората, за да построят нещо, става причина за зараждането на уседналия начин на живот и земеделието. Дефиницията на археолозите за архитектура е доста по-всеобхватна от тази на архитектите. Според тях тя включва структури, които създават изкуствено пространство. За архитектите най-често тя трябва да има утилитарна функция. Мориц Кинцел, археолог и архитект от университета в Копенхаген твърди, че

„…една структура става архитектура не само защото е монументална, но и заради техническия напредък и обуздаването на пространството, заложени в нея.”

Интересното в Гьобекли тепе е, че то е далеч от човешкия мащаб, което говори за възприятие на пространството, различно от утилитарното. В тази връзка Кинцел споделя, че в тези времена не можем да разделим ритуалното и ежедневното по начина, по който се случва днес.

Възможно е структурите да са въплъщавали в себе си и двете функции. Той смята, че няма начин да се определи какъв е произхода на архитектурата и земеделието. Вярва, че мястото е било едно от първите, където архитектурата е произлязла заедно с другите сложни процеси, определящи едно общество. Най-ранното култивирано жито също е открито в близост до Гьобекли тепе. Друг интересен факт е, че по камъните могат да бъдат наблюдавани релефи на кучета – първото опитомено от човека животно.

© Zhengan

Кинцел не изключва и сезонното използване на мястото. Възможно е сложностите, които е създавало строителството да е предизвикало хората да се задържат по-дълго на мястото и да измислят нови методи за справяне с трудностите. Днес най-подкрепяната теория е, че Гьобекли тепе не е бил само религиозен център, но е имало и други социални и икономически функции като пируване, размяна на стоки, намиране на партньори, които са ставали причина за създаването на обща социална идентичност.

Произходът на архитектурата може би маркира началото на кастовото общество и патриархата, поради силовото превъзходство на мъжете в процеса на неговото създаване.

Като вземем предвид функционалното и естетическо предназначение на Т-образните колони на Гьобекли тепе не е пресилено да наречем тези структури с термина „архитектура”. Те може би стават начало на най-важната стъпка в развитието на човечеството. Гьобекли тепе повдига множество въпроси за началото на света, в който живеем днес. Архитектурата винаги е била признак на цивилизацията, но вероятността, тя да е станала причина за нейното възникване само доказва, централното ѝ място в света на хората.

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu