Skip to main content
search

Днес го откриваме навсякъде – вкъщи, в сградата, в която работим, на новооткритата след ремонт улица, шофирайки по булеварда – лошото качество в строителството не само се откроява, но за съжаление започва да се превръща и в част от нашето ежедневие. Разбира се до това водят множество фактори по пътя на реализацията.

Кои проблеми стоят зад некачественото строителство?

Трябва да признаем, че когато става въпрос за инвестиция, ние самите предпочитаме да вложим най-малко и да спечелим най-много. В строителството обаче този аспект на бизнеса често изпада в крайност. Така например днес ставаме свидетели дори на обществени поръчки, в които участниците се борят да изпълнят критерия „най-ниска цена“. Макар и направено, за да защити интереса на инвеститора, това правило води след себе си много възможности за спекулации както с неговите средства, така и с участниците в строителния процес.

Unsplash | DANIST

Битката за най-ниска цена и нейните последствия.

Това обикновено означава влагането на възможно най-бюджетните материали с недостатъчно задоволително качество, както и използването на нископлатен труд. Засегнати са не само надниците на строителните работници, полагащи огромни физически усилия в изпълнението на даден обект, а и заплащането на архитектите, специалистите строителни инженери, както и отговорните технически лица, които се грижат за превръщането на проекта в реалност.

Вместо да понижаваме цената, можем да подобрим работния процес: Кофраж с оптимизиран брой подпори от PERI

Най-ниската цена и неквалифицирана работна ръка в омагьосан кръг.

Всъщност строителният сектор у нас изпитва голяма необходимост от квалифицирани кадри, които могат да работят бързо и ефективно. Проблемът обаче е в порочния кръг на търсенето на най-ниската цена. Въпреки че е един от най-бързо развиващите се у нас, секторът е ниско платен, в сравнение с други такива. Това принуждава опитните специалисти – строителни работници, да сменят местоработата си сезонно или постоянно в западноевропейските страни, където заплащането е по-високо. Макар и в по-малка степен същото се случва и със специалистите-проектанти.

Така браншът е принуден да остане в порочния кръг – докато заплаща малко, трудно ще получи квалифицирани работници, но и докато такива няма, той не е мотивиран да повиши възнагражденията.

Болкан Бизнес Център, изпълнен с високо качество на бетона, в съкратени срокове, изискващи правилните кофражни системи от PERI. Спазени са и най-високи изисквания за безопасност.

Можем да решим проблема, като направим строителството, по-лесно, по-бързо и по-безопасно.

А това може да стане именно чрез оптимизация на строителните процеси и допълнителна квалификация на работната ръка. Живеем в XXI-ви век, а все още често на строителната площадка не са спазени минималните условия за безопасност, понякога се работи и с подръчни средства.

Да направи строителството по-лесно, по-бързо и по-безопасно е и мисията на PERI. Компанията, един от най-големите производители на кофраж и скеле в света, създава решения, които не се грижат само за безопасното и качествено изпълнение на обекта. Нейна цел е улесняването на строителния процес, като същевременно с това позволява реализирането на по-смели, съвременни строителни конструкции. PERI предлага високотехнологични системни решения за изграждане и реконструкция на сгради и съоръжения, оптимизирайки процеса така, че работата на проектантите и изпълнителите да бъде извършена възможно най-прецизно.

Рамков кофраж от PERI с 50% по бърз монтаж и с по-малък брой работници. Придаване на перфектен завършек за архитектурен бетон.

Качество и подпомагане на работната ръка чрез технологичност и оптимизация на процесите.

Отражение на това откриваме и в разработените от PERI системи за кофраж, скеле и инженерни съоръжения. Технологичността в тях се крие именно в прецизните универсални елементи, които позволяват по-бързо сглобяване и разглобяване, по-ефективно изпълнение, повишавайки качеството на строителството, и не на по-последно място – по-безопасна работа на строителния обект.

Катерещи платформи с интегриран вертикален кофраж за сигурност и качествено изпълнение.

Технологичните системни решения улесняват работните процеси. Това естествено води и до намаляването на времето за изпълнение, без да се компрометира качеството. Напротив – процесите се оптимизират, а конструкцията се отличава с високо ниво на изпълнение. Неспазването на сроковете, възможността за грешки и рискът от злополуки се свеждат до минимум. Това дава нови перспективи пред специалистите и възможности за квалификация, защото им дава най-ценното – повече време за допълнително обучение и квалификация, за получаване на нови практически знания. Така, разширявайки своите умения отвъд познатите досега технологично остарели похвати, проектантите и изпълнителите могат да открият и нови хоризонти в съвременното строителство.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu