Skip to main content
search

Тази вечер се проведоха лекция и публична дискусия, свързани с международния архитектурен конкурс за проект на нов център на курорта Боровец. Събитието се проведе в творческото пространство на „Генератор”, намиращо се на бул.“Черни Връх“.

Главната идея на срещата беше да се представи ролята на архитектурните конкурси при предприемане на промени в градската среда.

Главно действащо лице беше арх.Рита Юстенсен, която е част от журито на конкурса и директор на отдел „Планиране и архитектура” в Копенхаген. Нейната задача беше да представи част от решенията, които нейната фирма ежегодно взема при намеса и промяна в урбанизирана територия. По-конкретно беше разгледан проект за промяна на функцията на Северното пристанище в Копенхаген и неговото доизграждане. Проектът е мащабен и поради тази причина в целия процес на работа са обявявани множество архитектурни конкурси –  от международни до местни, дори конкурси, специално отправени към млади архитекти. Основната гледна точка, която арх. Юстенсен сподели по отношение на архитектурните конкурси е, че те дават възможност за разглеждане на много решения, които дават различен фокус върху проблемите на територията и разкриват истинския ѝ потенциал.

В конкурса за нов център на Боровец са заявили участие 40 проекта от 17 страни, като работата на журито по оценяване на предложенията започва утре. Основната идея, която следва конкурсът, е в ядрото на Боровец, на територията на т.нар. „Златен триъгълник” да се създаде публично пространство, което да е активно целогодишно и да придаде на курорта съвременен облик, запазвайки историческите особености и характерни черти на мястото.

Златният триъгълник, Боровец. Снимка: www.borovetscompetition.com

Кметът на община Самоков – Владимир Георгиев сподели, че Общински съвет е взел решението за обявяване на конкурс, за да може да се обмени международен опит и да се открие най-правилния подход към територията. Той отбеляза, че това е един от първите подобни проекти в България и сподели надеждата си това да стане по-честа практика в местните общини. С проекта общината инвестира в ясно и обозримо бъдеще за Боровец: развитие на туризма и осигуряване на по-добри условия за местното население. Главният архитект на общината – арх.Надежда Клинчева-Колева, която също е част от журито, добави, че в района съществува голям инвестиционен интерес, благодарение на проект „Супер Боровец”, който едновременно с това осигурява запазването на автентичния вид на територията и предотвратяването на презастрояването ѝ.

Срещата завърши с кратка дискусия с журито на конкурса. Те споделиха радостта от участието си и желанието да направят най-правилния избор за Боровец. Арх. Павел Янчев, който е с богат опит в градското планиране и е архитект в Art & Build Брюксел, отбеляза, че според него по света и вече в България се дава възможност на обществото да изразява мнение при решаването на промени в градската среда. Арх. Йорданка Кандулкова, която е дългогодишен преподавател по Опазване на архитектурното наследство в УАСГ и ръководител на катедра „История и теория на архитектурата“, добави, че според нея запазването на идентичността и духа на мястото е изключително важно и това ще се цели при търсенето на правилния избор. Другите участници в журито са арх.Ваня Серафимова, която е член на експертния съвет по архитектура към община Самоков, Ангелина Вангелова – юрист и секретар на община Самоков и арх.Мариус Мове -съосновател на Atelier Oslo, Норвегия. В дискусията се включи и директорът на „Софпроект”- арх.Любо Георгиев, който сподели позитивното си виждане по отношение на архитектурните конкурси и отбеляза, че за него те са „инструмент за търсене на качество”.

Жури на конкурса. Снимка: www.borovetscompetition.com

Утре журито започва усърдна работа в търсене на най-правилния избор за Боровец. Както няколко пъти се спомена по време на срещата, целта на подобни проекти в наши дни е осигуряването на приятна градска среда в пазарни условия.
За да научите повече за конкурса може да посетите: https://www.borovetscompetition.com/

 

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu