Skip to main content
search

Silka е една от основните търговски марки на групата XELLA. Това име предлага изключително разнообразна гама от продукти на калциево-силикатна основа, използващи се в изграждането на стенни зидани конструкции. Марката е популярна и широко използвана в цяла Европа.

Дружеството „КСЕЛА България“ е основен вносител на калциево-силикатните блокове за зидария Silka. Те се произвеждат във високотехнологичен завод в гр.Апатин, област Войводина, Северна Сърбия, на левия бряг на река Дунав, намиращ се в непосредствена близост до границата с Хърватия.

Строеж на еднофамилна жилищна сграда с продуктите на Silka.

Отличаващи се характеристики

Калциево-силикатните блокове Silka предлагат редица отличителни качества:

  • прецизни геометрични размери;
  • отлична шумоизолационна способност;
  • висока плътност и висока якост на натиск;
  • много голяма дълготрайност.
  • отлична огнеустойчивост;

Висока шумоизолационна защита.

Високо ниво на екологичност

Silka е произведен от естествени суровини, които природата ни е предоставила в неограничени количества, като това го прави високо екологичен строителен продукт. Технологичният процес при изграждането му наподобява начина на образуване на някои видове скали, изградени от здраво споени пясъчни частички.

Както в процеса на производство на блоковете, така и при изпълнението им в строителството, не се отделят вредни вещества, като същото важи и при депониране на отпадъците. Благодарение на бялата вар, която е източник на хигиена и чистота, стените от Silka влияят благоприятно за създаването на здравословен микроклимат в помещенията.

Възможности и гарантиран стандарт на Silka

Silka може да се окаже ефективно и успешно решение както в сложни, така и в ежедневни ситуации:

  • при изисквания за много високи нива на защита от шум;
  • когато се цели постигането на нормативно регламентиран шумоизолационен ефект при наличието на относително тънки стени–например преградните стени в хотелите и жилищните сгради;
  • възможността да се използват при проектирането на сгради с носещи вертикални елементи, в това число и противоземетръсни зидани стени. Физико-механичните свойства на материала удовлетворяват изискванията на ЕВРОКОД 6 за зидани конструкции и на ЕВРОКОД 8 за проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия;
  • когато целта е да се осигури летният комфорт помещенията, е необходимо да се обезпечи голяма топлоакумулираща способност на материалите– проблем, с който се сблъскват проектантите на пасивни и нискоенергийни сгради;
  • ако има изискване, строежът да се сертифицира по някоя от системите за оценка на сградите в контекста на устойчивото строителство като LEED, BREEAM, DGNB, HQE (френска система), EDGE (система на Световната банка).

Завършена сграда с продуктите на Silka.

Предимството пред останалите

Използването на материалите от Silka е максимално опростено и изключително ефективно за стени между апартаменти или между хотелски стаи в случаите, когато се стремим към високо ниво на комфорт. Елементите Silka са с якост от 10 или 15 MPa. Тази носимоспособност ги прави близки до бетоните, които само допреди 20 г. се използваха често в строителството на монолитни жилищни сгради.

Стена от Silka 200 има възможността да намалява с 56 dB шума, който преминава от едно помещение към съседно.

За сравнение с други материали за зидария, подобно високо ниво на защита се постига единствено с двуслойна зидария, в комбинация с допълнителен шумоизолационен продукт.

Станислав Ангелов

Строителен инженер, завършил специалност строителство на сгради и съоръжения в Университета по архитектура, строителство и геодезия- гр.София.

Остави коментар

Close Menu