Skip to main content
search

През месец януари тази година метрото по третата линия в град София спря работа между метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“. Причината бе компрометиране в конструкцията на тунела, което е довело до повдигане на релсите в този участък. Ще разгледам две основни хипотези за достигането на тази аварийна ситуация.

Инженерно-геоложки проучвания

При започването на всеки един проект се правят инженерно-геоложки проучвания. Самото геоложко проучване представлява сондиране в почвата до определена дълбочина, вземане на проби от нея, изпитване в лаборатория и други подобни мероприятия, които се извършват на строителната площадка. Друг важен момент при инженерно-геоложките проучвания е определянето на нивото на подпочвените води.

Примерен инженерно-геоложки разрез./ Източник: Google Images

Ако се търси проблемът тук, то причините може да са няколко. Едната от тях е възможно да бъде недостатъчния брой сондажни проучвания. Това може да е проблем, когато имаме голяма разновидност в почвените слоеве, в това число: наклон, дебелина, свойства на пластовете и др. Друг проблем е неточното отразяване на данните в инженерно-геоложкия доклад или тяхното разчитане от страна на проектантите.

Подпочвени води

Стана ясно, че покачилото се ниво на подпочвените води е основната причина за възникналите проблеми в метрото. Оттук следват поне два въпроса:

„Отчетено ли е действието на хидродинамичния натиск от подпочвените води“? и „Ако е отчетено, защо се е стигнало до аварийната ситуация?“.

Процесът, който най-вероятно е настъпил, се нарича филтрационен поток. Той е насочен с посока отдолу нагоре поради наличността на водоупор (достатъчно плътен земен слой, над който водата е възможно да има възходящо течение).

Натискът на филтрационната вода намалява теглото на почвените частици. Когато двете противоположни сили са равни помежду си, почвата започва да се отнася като материя без тегло. В този случай срещу хидродинамичния натиск се съпротивлява само собственото тегло на конструкцията на тунела. При високи нива на подпочвената вода, стойността на теглото на конструкцията става по-малка от хидродинамичния натиск. В следствие на това се нарушава равновесието в силите, което води до повдигане и последвалата авария.

Инспектиране на участък от трасето./ Източник: mediapool.bg

За предотвратяването на такъв тип разрушение в конструкцията, са необходими съответни мерки, които не става ясно дали са предприети в етапите на проектиране. Несъмнено обаче, ако проектантите са разполагали с адекватни за съответния участък изходни данни, най-вероятно нямаше да се стигне до сегашната ситуация, ако причината е в подпочвените води.

Неблагоприятен ефект върху сградите около метрото

Жители, живеещи в сградите, които се намират в близост до проблемното трасе на метрото, са установили повдигане на плочките в жилищата си. Те се опасяват, че проблемът може да е вследствие на аварията в тунела.

Този вариант изглежда правдоподобен и това зависи от разстоянието, на което сградите се намират от дефектиралия участък, както и от дълбочината им на фундиране. Ако конструкцията се разгледа като едно твърдо тяло с коравина, по-голяма от тази на почвата, то едно такова преместване със сигурност би генерирало някакви деформации в земния масив.

Примерен анализ на деформации в почвата./ Източник: Google Images

Въпросът е дали сградите се намират на достатъчно голямо разстояние от проблемния участък, където тези деформации вече са затихнали? Областта, в която имаме активни премествания в почвата, зависят главно от нейните физико-механични свойства, както и от интензивността на натоварването. Ако сградите попадат в тази активна зона на премествания, е възможно щетите по тях да са именно заради повдигането на метрото.

Мерки по възстановяването на тунела

За да се възстанови експлоатационната функция на метрото, е необходимо да се направи водопонижаване на нивото на подпочвените води. След пълното обследване и отстраняване на компрометираните участъци е добре да се предприемат мерки по контрол и мониторинг на съоръжението. Такива могат да бъдат например следене на нивото на подпочвените води. При евентуално ново екстремно покачване е добре да се изпълнят системи за постоянен контрол и водопонижаване.

Препоръчително е да се обърне внимание и на други подобни критични участъци от новото трасе на метрото. Възможно е да се развиват неблагоприятни процеси, които не могат да се видят с просто око. За целта е необходимо да се проучат по-обстойно изходните данни от геоложките проучвания на рисковите места.

Пропаднал тротоар в близост до Медицинска академия./ Източник: mediapool.bg

Трябва да се извлекат поуки от тази авария, за да се предотвратят последвали такива. Ясен пример за това са активизиралите се свлачища и срутища напоследък, причинени главно от човешка дейност, която се изразява в изграждането на нови пътища и укрепителни съоръжения.

Станислав Ангелов

Строителен инженер, завършил специалност строителство на сгради и съоръжения в Университета по архитектура, строителство и геодезия- гр.София.

Остави коментар

Close Menu