Skip to main content
search

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува в сайта си, че се планира преразглеждане на текста на чл.148, ал.16 от ЗУТ, отнасящ се до разрешаването на строежи при наличие на прилежаща улична регулация. Решението ще се отсъди след събиране на работна група. Основен мотив за преразглеждането на промените, гласувани в края на януари, е всеобщото несъгласие от страна на пряко засегнатите в бранша на инвестиционното проектиране и строителството.

Работната група ще разгледа всички предложения на съсловните организации

Възможни са и допълнителни поправки в ЗУТ с цел оптимален отклик на обществения интерес. Последните промени по Закона за устройство на територията бяха приети на второ четене по време на 44-тото Народно събрание по предложение на Столична община и главния архитект Здравко Здравков. Сред тези фигурира поправката за уличната регулация, която има за цел да наложи контрол върху безразборното затваряне на улици и обособяването им в частни собствености. Омбудсманът Диана Ковачева защити общественото несъгласие, изразено от инвеститорски организации и пряко засегнати граждани, сезирайки Конституционния съд под претекста, че новите текстове в ЗУТ са прекомерни и ограничаващи правомощията на строеж върху урегулиран поземлен имот.

Новите промени са в разрез с конституционните гаранции на защита и неприкосновеност на правото на собственост

Също своето несъгласие с корекциите изразиха в отворено писмо от Камарата на архитектите в България, според които въвеждането на ограничения в строителството би имало негативен ефект върху привличането на инвеститори и съответно осъществяването на преустройствени проекти.

Скептично погледнато обаче промените биха могли да не пожънат успех, тъй като има опасност от неспазване на срокове от общините и евентуално нарушаване на правата на отделни лица. Против постоянните поправки в ЗУТ се произнесоха от Националната асоциация на строителните предприемачи. Те апелират към приемането на изцяло нов закон, който да подкрепи обществения интерес и качествено да обхване отношенията между пряко заинтересованите – граждани, собственици, инвеститори, строители, администрация и т.н.

multiflex.ch

В допълнение се планира анализ на сроковете в Наредба 5 за техническите паспорти на строежите

Относно предложението за корекции в Наредба 5 за крайния срок за изготвянето на технически паспорти на строежите няма яснота какъв период ще се даде като краен. Досега сроковете са изменяни няколко пъти под претекст липса на средства за съставянето на технически паспорти за съществуващи строежи. Последната гласувана промяна е от края на април тази година, която удължи сроковете с още две години – до 2024г.

В края на май служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова обеща въпросът с промените в ЗУТ да потърси решения в рамките на следващото парламентарно събрание.

Остави коментар

Close Menu