Skip to main content
search

Тенденцията за недостиг на дървесина в световен мащаб се усили в последните два месеца. За това съобщават медии от различни държави, като едни от най-засегнатите са САЩ, Канада, Австралия, Германия, Швейцария и други развити страни. Недостиг има и на други основни материали като цимент и стомана. На какво се дължи той и как влияе на строителството, и на крайните потребители?

Скокове на цената на дървесината с над 60%

За първи път в скорошната история на САЩ се налага складове да продават дървесина на доставчици. Цените на материала са поскъпнали с над 60% и са достигнали рекордни равнища тази година. Това се дължи основно на претоварената верига за доставка на дървен материал, породена от ковид кризата, бума на домашните ремонти и усложнените услуги по доставка.

Поради сходни причини в Канада са се увеличили и разходите за труд, в Северна Ирландия тази година цените на дървесината са се покачили с около 70-80% според директора на Федерацията на майсторите строители. В Австралия недостигът на материал създава домино ефект върху всички проекти в стрителната индустрия.

Драстично покачване на цената на материала | Източник: Bloomberg

Причините – повишено търсене и спънки по веригата на доставки

Моментната липса на строителен материал е не толкова свързана с липсата на дървета, пожари или производството на дървесина. Една от основните причини в САЩ и Канада са зачестилите основни ремонти и строителство на жилища, което е следствие от пандемията. Друга основна причина са и редицата забавяния по веригата на доставки на материал.

Първоначалното „отдръпване“ от всякакви нови проекти в момента, в който ковид достигна Европа и Америка създаде спад в търсенето на дървесина. Само няколко месеца по-късно обаче се започва с масовите ремонти, покупки на жилища и строителство на нови, което довежда до повишено търсене. В резултат на това производството първо се бе забавило, заради което имаше и по-малко наличен материал. На свой ред усложнените поради ковид доставки от дърводобивните предприятия към дистрибуторите утежняват стиуацията, с което се вдига и цената.

Ковид поражда бум на строителство на нови жилища | Picture: Bill Conroy

Забавени проекти и повишени цени на жилищата

Резултатите от недостига на дървесина се явяват неблагоприятни за всички по веригата, въпреки по-високата цена. Според Националната асоциация на строителите на жилища в САЩ това е довело до повишаване на цената на нов дом с около 36 000 $. Недостигът забавя и работите по активни проекти. Инвеститорите не могат да получат оферти за изпълнение с месеци, защото строителите от своя страна не могат да се ангажират с цена, тъй като тази на материала постоянно се покачва. Забавянето съответно води и до по-бавно изпълнение.

Прочетете още: Надстрояване с дърво – ефективно и екологично

Въпреки че у нас все още активно се строи предимно монолитно, можем да очакваме покачване на свързаните пазарни ниши. Недостигът на дъвесина повишава цената дори на тривиални стоки като тоалетната хартия, тъй като за производството й е нужна целуоза. Очаква се цените на дървесината да се нормализират до предишните нива, когато излезем от пандемията. Това най-вероятно ще се дължи на увеличения капацитет на доставки, свързан предимно с отпадане на транспортни ограничения.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu