Skip to main content
search

Наскоро бе официално съобщено, че на територията на Столична община предстои изграждането на нов парк. Той ще се намира в жилищен комплекс “Овча купел”, в близост до спирката на метрото, която е част от новата – трета метролиния. Очакванията към него са след изграждането му жителите на района да имат споделено публично пространство, в което да бъдат наситени редица обществени дейности.

Зимен панорамен кадър, заснет в жилищен комплекс “Овча Купел” – един от районите, нарицателно наричани “квартал-спалня” | Източник: Wikipedia

Промяната на един “квартал – спалня”

Един от големите проблеми на жилищния комплекс “Овча купел” към момента е липсата на достатъчно зелени пространства – паркове и градини, които да бъдат достъпни, поддържани и облагородени за всеобщо ползване. Комплексът често бива назоваван с нарицателното “квартал-спалня”, с което се описват някои от най-големите жилищни комплекси от времето на социализма, реализирани у нас. Основното влагано значение зад това понятие е най-вече свързано с липсата на обществено обслужване и публични пространства. Това, от своя страна, води до големи вътрешноградски миграции на ежедневна база, дължащи се най-вече на пътуване от и до работа на местите жители, както и пътуване до други краища на града за изпълнение на културни и развлекателни дейности в извънработно време.

Карта, изготвена от НАГ, показваща териториалния обхват на предвиждания нов парк на територията на Овча купел – “Кукуряк” | Източник: Направление архитектура и градоустройство към Столична община (СО)

Какво се предвижда в програмата на парка?

Паркът носи името “Кукуряк” поради ситуирането си между 4 основни за комплекса артерии – бул. “Монтевидео”, ул. “Кукуряк”, ул. “761” и ул. “Маестро Кънев”. В момента на планираната територия се намират изоставени сгради, част от бивш научно-изследователски комплекс на Българската академия на науките (БАН) и необлагородени зелени площи. Според местните, мястото е безлюдно, неподдържано и необезопасено.

Проектното решение на новопланирания парк “Кукуряк” | Източник: Българско национално радио (БНР)

В проекта за новия парк се предвижда изграждането на богато озеленяване, голяма алейна инфраструктура, велоалеи и обществени сгради. Част от функциите, които ще се помещават в тези сгради, включват природонаучен музей, открита сцена за музикални, танцови и театрални изяви, както и пространства за арт инсталации и експониране на изкуство. Ботаническа градина и втори музей, посветен на науката (в частта на територията, върху която в момента са разположени сградите на БАН), са другите предложения, заложени от проектантите. Освен това се предвижда развитието на няколко детски къта с площадки за игра, кучешки градинки и зони за спорт на открито.

Една от малкото оценени като качествени обществени сгради на територията на Овча купел е занемарената обществена баня | Източник: Wikipedia

Проектът е изготвен от “Национален център за териториално развитие” ЕАД – дружество, намиращо се под опеката на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Предстои проектът да премине обществено обсъждане на 12 ноември от 18:00ч. във физкултурния салон на местното 88 СОУ, а за момента мненията за него са полюсни.

Кадър, показващ ул. “Граф Игнатиев” в центъра на София по време на ремонтните дейности, извършвани там през 2019г.

Според повечето жители на “Овча Купел” подобна намеса в градската тъкан на района е необходимост от години. Експерти от сферата на архитектурата и градското планиране, както и Столична община (СО) също са категорични в съгласието си с тази тези. Под въпрос обаче бива поставяна не необходимостта, а качеството на изготвения проект за парк “Кукуряк”.

Концептуалното решение на парка е организирано около кръгови композиционни елементи

– в случая градини и алеи, което е в явен контраст с околния характер на застрояването. Освен това важно опасение е поставянето на въпроса за качеството на строителството и сроковете за изпълнение. Припомняме, че на територията на Столична община в последните години се проведоха няколко големи ремонта на ключови градски пространства, сред които бул. “Витоша” и ул. “Граф Игнатиев”, при които се наблюдаваха проблеми с изпълнението и вложените материали.

Ул. “Граф Игнатиев” непосредствено след ремонта; на кадъра са показани спорните ограничителни елементи, предвидени да отделят условно двете главни функционални пространства на улицата – пешеходното пространство и трасето на трамваите | Източник: stolica.bg

Оставаме обаче с положителна нагласа, тъй като станахме свидетели и на немалко добри примери от последните години, които несъмнено дават своето положително отражение върху цялостния облик и градската среда на столицата ни.

Биляна Апостолова

Студент по архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Обича да пътува, да изследва нови места и да изучава нови култури, да анализира влиянието на архитектурната среда над обществените процеси. Споделя убеждението, че архитектурата е философия и синтез между наука и изкуство.

Остави коментар

Close Menu