Skip to main content
search

Когато се проектират сгради със специално предназначение като например болници и лаборатории, стадиони гари, летища, съществуват строги изисквания по отношение на тяхното планиране, изграждане и оборудване. Това се налага, защото през тях ежедневно преминават голям брой хора, на които трябва да се гарантира висок комфорт и безопасност. Съществена роля за безопасните условия за обитаване играят интериорните и екстериорни врати, които едновременно защитават ползвателите на сградите, но и осъществяват важни връзки в помещенията.

Вратите в болничните заведения

Болниците и медицинските центрове са едни от най-значимите сгради за човечеството, тъй като тяхната изначална функция е подобряване здравословното състояние на хората. Едновременно с това обаче те са и локациите, където най-лесно се разпространяват инфекции, които могат да навредят на всички посетители. Поради тази причина вратите в болниците трябва да отговарят на важни особености и изисквания.

Напоследък при дизайна на болнични заведения се забелязва тенденция за прилагане на максимално остъклени врати, тъй като това освен подходяща работна атмосфера и светлина, осигурява и по-лесна визуална комуникация между медицински персонал и пациенти. Освен обичайната си функция вратите в болниците, трябва да осигуряват, сигурност и безопасност дори в най-критичните ситуации затова е особено важно при техния избор да не се пренебрегват критериите за пожароустойчивост, особено що се касае пътищата за евакуация.

Друг ключов фактор е хигиената – вратите в болничните заведения следва да са разработени от материали, които са устойчиви на вода, влага и силни дезинфекциращи препарати. Тяхната повърхност трябва да е такава, че да може лесно да се предотвратява задържането и разпоространението на бактерии .  В този случай най-подходящи са вратите изработени от неръждаема стомана.

В медицинските сгради има множество помещения и пространства с различни функции, това регламентира и разнообразните изисквания към вратите, които ги отделят. Най-взискателен е подборът на вратите за операционни зали. Освен пожарозащита и висока хигиена те изискват и звукоизолиране и плътно затваряне с цел намаляване на кръстосаното замърсяване. Не бива да се пренебрегва и друг важен фактор –  лесно и безпроблемно маневриране на болничните легла.

Верига болници с ключово значение в столицата доверява сигурността и комфорта на своите пациенти и персонал именно на немската компания Novoferm, която успешно е реализирала и изпълнението на вратите и на още няколко европейски болници. Преимуществото при подобен избор е, че компанията предлага решения за всяка една зона в болницата: от главния и спешния вход, през общите пространства и коридори, до операционни зали и отделения. Подобно на болниците и лабораториите се нуждаят от специализирани врати, които да позволяват максимално ефективното и безпроблемно почистване на пространствата. И при двете типологии добър избор са предложенията на компанията.

Вратите при движението на пътници и товари на летища     

Летищата са натоварени съоръжения, които функционират денонощно, 365 дни в годината.

Това налага потокът от хора, товари, транспортни средства, самолети да преминава свободно, бързо и без никакви ограничения и забавяния. Предпоставка за успешното постигане на тези цели е именно подходящото решение на вратите. В зоните за пътници, например, се препоръчва използването на автоматични врати с с голям отвор, за да не се създават затруднения при тежки и обемни багажи, както и при струпването на голям брой преминаващи.

Няколко от големите международни летища в света насочват своя избор към пожарозащитните врати на Novoferm, които съчетават визия и функционалност. Друго предимство е, че към тях се предлагат специфични аксесоари, като антипаник механизъм или антибактериални устройства, които сподпомагат безопасното преминаване на големи потоци от пътници.

В други ключови зони – тези за складиране и товарене на стоки и багажи е подходящо да се използват високоскоростни врати, съответно за външно или вътрешно приложение, с помощта на които да се минимизират разходите за енергия, да се оптимизира работното пространство на вратите, което пък от своя страна подобрява движението на товарите.

Освен с пътнически и складови зони, летищата разполагат и с хангари, където се помещават най-обемните и сложни структури – самолетите. Това налага хангарните врати да бъдатдълготрайни и надеждни. При проектирането им не бива да се пропуска факта, че те са подложени на разнообразни атмосферни влияния – температурни амплитуди, колебания във влажността, циклично замръзване и размръзване, както и ветрово натоварване.

Друго съществено изискване към тях е да бъдат ремонтопригодни и устойчиви на тежко индустриално натоварване, изискващи минимални разходи за поддръжка. Тук удачен избор са екстериорните индустриални бързодвижещи врати. Това води до добра работна среда и минимални енергийни загуби. Тези врати са снабдени и с усъвършенствана обтягаща система за допълнителна стабилност.

Важната роля на противопожарните врати като цяло

Пожарните врати играят ключова роля в огромна част от строителния сектор. Те са задължителни в строителството на промишлени и обществени сгради, хотели, болници, магазини и офис сгради. Те гарантират по-дълго време за евакуация на една сграда при наличието на пожар. Обикновено 30 минути са достатъчно време за евакуация на сграда, но понякога се изисква достигането на по-високи параметри на защита, които да удължат времето за реакция. В такива случаи Novoferm предлага врати с пожароустойчивост от 60, 90 и дори 120 минути.

За да отговаря пълноценно на изискванията за пожароустойчивост, пожарозащитната врата трябва да функционира и в комбинация с пожароустойчива каса, специални уплътнения, панти, пожароустойчиво остъкление и други. Не бива да бъде подценявана и устойчивостта на бравата.

Вратите в сградите със специално предназначение до голяма степен спомагат за опазването на множество човешки животи. Заедно с основната си защитна роля те обаче те създадат комфорт и удобства на ползвателите им. Техният избор трябва да бъде компетентен и персонално съобразен със специфичните цели и изисквания на всяка сграда.

Novoferm

Novoferm е един от най-големите доставчици на врати и товаро-разтоварни решения за частни, търговски и промишлени сгради в цяла Европа. Със своя световно утвърден успешен бизнес модел, компанията се развива в България от 2004 г. насам като осигурява комплексни, иновативни и висококачествени решения за архитекти, строителни компании и собственици на сгради.

Остави коментар

Close Menu