Skip to main content
search

Изминаха три дни от „Седмица на Ландшафтната архитектура“ и участниците се запознаха с различни актуални проблеми и имаха възможността да участват в интересни работилници в сферата на ландшафтната архитектура.

Бонсай от демонстрация от работилницата (Снимка: ©facebook.com)

Днес – 26 април, четвъртък, беше предпоследния ден от тази вълнуваща инициатива. Първата лекция представяше „Информационната система на картотекираната растителност на територията на Столична община“. Лектори бяха л.арх. Александър Петров, консултант, и Кальо Катеров, водещ програмист. Проектът е на дирекция „Зелена система“ към Столична община и се запознахме с идеята, функционалността и визията му.

Арх. Любо Георгиев, ръководител на проекта „Визия за София“,беше следващия лектор. Той ни представи  подробности от инициативата на Столична община.

„Как си представяме града, в който искаме да живеем заедно? Какво да направим, за да стане София такава, каквато я искаме?“ – попита той аудиторията.

Проектът цели да даде отговори на тези въпроси чрез създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. За да бъде успешна една толкова всеобхватна инициатива, е необходим един цялостен поглед върху актуалното развитие на столицата. Екип „Визия“ постига това чрез два основни принципа – вземане на информирани решения, основани на факти и анализи и смесване на различни гледни точки чрез диалог и експертен анализ на действието.

„Диалог, консенсус и обща идея за бъдещето.“

През 2016г. с решение от Общинския съвет се задължава главния архитект да създаде визия за София в срок от 6 месеца  и да се актуализира общия устройствен план на столицата. През декември същата година и началото на следващата се сформират срещи и се изгражда идея за проекта, който да бъде основа за всички стратегии за развитието на града до 2050г. Екипът е мултидисциплинарен, а негов ръководител е арх. Любо Георгиев. Той обясни стъпките на развитие на „Визия за София“.

„Засега не се говори къде отиваме, а къде сме“ – каза архитектът.

На този етап проектът е на стъпка 3, която включва провеждане на изследвания, консолидиране на резултатите, работни срещи и анализ. Една от основните дейности до момента е събиране, обобщаване на информацията по седем тематични направления: Хора, Идентичност и култура, Градска среда, Околна среда, Транспорт, Икономика и Управление. В Библиотека може да намерите списък на всички нормативни документи, изследвания и статии, които екипът е събрал чрез срещи, регистри или комуникация с различни организации, министерства и други. На база на тях са разработени доклади по всяко едно направление. Те не съдържат цялостната информация, заради трудното намиране на актуална или поради пълната липса на такава. Изготвянето им цели да предизвика обратна връзка от експертните лица и допълване на съществуващите неясноти.

„Белите петна са много, за жалост има много незнания за средата“

Една от инициативите за намаляването им и популяризирането е създаване на извадки от докладите на разбираем език в социалните мрежи. За да се попълнят липсите, ще се организират 19 изследвания в различни сфери, целящи да дадат отговор на най-важните въпроси.

София (Снимка: ©facebook.com)

Архитектът показа добри примери за подобни проекти.  На финал лекторът призова участниците да се включват в проекта на www.vizia.sofia.bg, защото

„Заедно създаваме визията на София“.

След кратка почивка л.арх Ивайло Сиркаров ни разказа нормативните изисквания и добри практики в „Площадките за игра“. В 14:00 лектори бяха „Cactus Lab”. Като компания, чиято грижа е създаването на по-зелена, здравословна среда, те ни разказаха за „Интериорно озеленяване от бъдещето“. За дигитализираната услуга говориха Нуша Спирова и л.арх. Биляна Лиседренска. Чрез нея клиентите получават чрез лесни стъпки и според бюджета си озеленяване на офиса и дома. Лекцията ни показа как лесно и ефективно може да направим пространството, в което живеем, по-зелено, красиво и здравословно. За тези, които нямат много опит, във всеки един проект се предоставят онлайн съвети за грижа за растенията.

Cactus Lab (Снимка: ©facebook.com)

От 15:00ч. инж. Владимир Атанасов ни запозна с лекцията „Поддържане и премахване на дърветата в градска среда. Участниците се запознаха с дейността на арбористите – хора, чиято работа е съчетание между екстремни спортове и любов към дърветата.

За финал л.арх Александър Петров, л.арх. Ивайло Сиркаров, л.арх Стоян Начев и Теодор Узунов завършиха с въпроса „КАК ландшафтна архитектура? А отговорът се криеше в интересната и вълнуваща лекция „Вегетацията е възможна“.

Утре, 27 април, ще се представят проектите от конкурса „Споделено пространство“ и ще се наградят победителите, а от 13:30 ще се поведе лекция на тема „Зелена система“ с л.арх. Димирът Данчев в АУЛА. Седмицата ще завърши с парти „Rock and landscpae architecture” в Force point bar от 21:00ч с тематична обстановка – кирки, лопати и бира.

Закриване на “Седмица на ландшафтната архитектура” (Снимка: ©www.facebook.com)

Очакваме ви!

 

Траяна Цветкова

Асистент в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Мотивирана и амбициозна. Вярва, че най-големият враг на креативността е съмнението.

Остави коментар

Close Menu