Skip to main content
search

Тъй като екипът ни живо се интересува от проблемите на недвижимото културно наследство, не бихме могли да пропуснем конференцията във вторник в сградата на направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община. Основният акцент са били предложенията на Общината за даване на статут на културна ценност на обекти и връщането на статута на такива от тях, при които той е бил отнет.

Какво е сигурно?

Според официалния портал на Общината, тя има намерения да се фокусира върху проблемите на архитектурното наследство. Според заместник-кмета Тодор Чобанов е “Наше задължение е да пазим и предадем на следващите поколения обекти с културно значение. Първата стъпка за тяхното запазване е да им се определи статут на културна ценност или да им бъде върнат статут, когато е бил отнет. Окончателно решение за това дава Министерството на културата. Столична община настоява да бъде даден статут на сградата на Царските конюшни в София. Настояваме на обекта да бъде даден най-високият статут на културна ценност от национално значение“. Той подкрепя искането си с това, че интериорът на сградата е добре запазен, а превозните средства на царското семейство са част от фонда на Музея за история на София.

Царските конюшни в София | Снимка: БГНЕС

Главният архитект на столицата Здравко Здравков е представил презентация с добри примери за реставрация в София, както и такива, за които са наложени санкции на собствениците поради липса на грижи. За известната къща на арх. Фингов на ул. “Шипка” 38 архитектът е казал, че е постигнато споразумение със собствениците за нейното възстановяване.

Министър Банов е споменал, че има разбирателство със собствениците на “Двойната къща” на бул. “Васил Левски” за това тя да бъде възстановена цялостно. Според Чобанов, Общината е положила всички усилия къщата с кулата на бул. “Джеймс Баучер” да бъде съхранена, като е поискала още през 2015 г. от Министерство на културата да преразгледа снемането на нейния статут. Той добавя: “Важно е също за открития амфитеатър при бул. “Дондуков” да бъде предприета аварийна консервация на археологическите структури, което трябва да разпореди Министерство на културата”.

Презентацията на арх. Здравков представя още идеи за ефективни мерки, в които с данъчни облекчения за данък „Сгради“ ще се ползват само собствениците, които поддържат обектите си в добро състояние, без значение дали това са жилищни или публични сгради.

На какво да вярваме?

Със сигурност можем да вярваме на добрите намерения на Столична община. За двете къщи са използвани думите „споразумение“ и „разбирателство“. Първото е правен термин, за което обаче документ не е приложен. Разбирателството е нещо, за което можем само много да се надяваме, щом става въпрос за сграда със свален статут на културна ценност, при това и разрушена. (Къде отиде автентичността?)

Вече несъществуващата Двойна къща | Снимка: Терминал 3

Относно конюшните – изказването за най-висок статут не е необходимо. Не е толкова важна степента на защита на сградата, доколкото самият факт, че тя ще получи юридическа защита. По-ниската категория не предполага нейното дискредитиране като недвижима културна ценност.

В крайна сметка статут, категория и режими се изготвят от Националния институт за недвижимо културно наследство, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата. Това се случва чрез заседания на Специализирания експертен съвет за недвижими културни ценности, а заповедите се издават от Министъра на културата. Институт продължава да работи в намален състав и изпитва все по-големи трудности с това да се справи с проблемите на архитектурното наследство у нас. Това, обаче, са проблеми на национално ниво. Искрено се надяваме, че Столична община ще следи спазването на законите и ще наказва тези, които не се грижат за или целенасочено разрушават това наследство. За останалото е необходима междуведомствена гъвкавост, прозрачност и решителност.

Презентацията на арх. Здравков можете да разгледате тук.

Кратка информация за НИНКН на страницата на Министерството на културата.

 

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu