Skip to main content
search

На 7-ми юни „ФИБРАН“ представиха модула „Фирмена култура и комуникация“. Зам. изпълнителният  директор Борис Радулов и мениджърът продажби  Хараламби Калев говориха за общуването в работна среда като важна част от ежедневието на фирмата и нейните служители. То изисква определени познания в професионалния етикет, както и гъвкав и уместен подход при всяка ситуация.

Лекцията премина през фирмената култура с нейните различни проявления – какво прави впечатление на интервю, официалната кореспонденция, облеклото, вербалната и невербалната комуникация.

Бизнес етикетът изисква определен дрескод. Затворените обувки и дългите панталони са задължителни независимо от сезона. Оказва се също, че големите бижута и аксесоари не са за препоръчване особено при важна бизнес среща.

Официалната кореспонденция е ежедневен работен ангажимент, който има своите тънкости. Студентите от Академията споделиха мнението си по въпроса „Как пишем имейли?“.

Зададеният казус изискваше да се представи даден продукт от гамата на „ФИБРАН“ с определено приложение пред различна зададена таргет група, като се даде акцент на комуникативния подход. Решенията на студентите на Академията бяха интересни, като всеки отбор беше заложил на разична концепция.

В края на втората среща гостите от „Фибран“ благодариха за положените усилия. Насоките, които бяха дадени в заключение, бяха критика с цел преосмисляне и промяна на подходите в бъдещи подобни ситуации.

Представянето на зеления отбор се открои като най-цялостно. Въпреки някои пропуски по отношение на продуктовата гама, те бяха подготвили отлично решението си на казуса. Предложението им бе определено като най-креативно. Голям плюс се оказа и облеклото им, подбрано с внимание и уважение към събеседника. Както беше отбелязано още на лекцията, то се оказва изключително важно за добро първо впечатление при делова среща.

Съветите на гостите от „ФИБРАН“ бяха продиктувани от пропуските по решенията на казуса.

„Не разсъждавайте на място за неща, които не знаете.“

Хараламби Калев сподели, че правилният отговор при непредвидени въпроси е, че не знаете, но ще проверите и ще върнете необходимата информация.

„От ръкостискането можете да разберете много за човека.“

Езикът на тялото, екипното представяне и подаването на реплики са важни за доброто представяне, а неуместни шеги при първи контакт са недопустими. Цялостното държание на първо място се определя от нагласата на събеседника – няма универсален подход. Именно затова разговорът започва отдалеч и преминава към същината си с известна представа за конкретната ситуация. Скъсяването на дистанцията е талант, но и отлични обноски.

Влизането в подобни хипотетични ситуации е уникален опит, който подготвя студентите на Академия Лидерите за реалността. Те извървяха дълъг път дотук и ще си тръгнат със знания, които формалното образование не предлага към момента. Нека им пожелаем успех! Очакваме с нетърпение последната лекция на Академия Лидерите.

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu