Skip to main content
search

Инцидентите по пътя са една от най-честите причини за смъртни случаи по целия свят. Въпреки мерките, които взимаме в борбата с черната статистика – ограничения на скоростта, релефни маркировки, изкуствени неравности и предупредителни знаци, все още на пътя загиват много хора. Противоположно на сегашните разбирания, скорошни изследвания доказват, че разположените покрай улиците дървета играят голяма роля в контрола над високата скорост. Защо това е така?

Повишено чувство на сигурност

Разбира се, само по себе си чувството не е достатъчна мярка за превенцията на високата скорост и предпоставките за пътнотранспортни произшествия. Проучване от 2019 г.1, с автор Костас Муратидис, изследовател в Норвежкия университет по природни науки, открива, че по-интенизвната зеленина в градската среда повишава чувството за сигурност с успокояващия си ефект. Това е ключов фактор в превенцията на емоционални конфронтации, познати като „гняв на пътя“.

Високи дървета по старите софийски улици | Photo by Natalya Letunova on Unsplash

Крайпътното озеленяване спомага в отклоняването на агресивни реакции, тъй като успокоява водачите. Доклад от 2010 г.2 открива, че шофьорите, които виждат природа в периферията на пътя си, са се почувствали отморени за разлика от тези, които са шофирали в гъсто застроена среда.

Въпреки че със сигурност не могат да бъдат решение във всички случаи, дърветата са ефективен и изгоден начин с потенциално приложение на много места в градската среда. Те са преди всичко мултифункционални – освен че правят пътищата по-безопасни, те също така повишават качеството на средата, спестяват енергия, намаляват наводненията и цялостно подобряват заобикалящата ги среда.

При по-големите пътни възли е важно да има видимост. Тук високата скорост носи риск за пешеходците. | Photo by Atanas Paskalev on Unsplash

Бариера за безопасност между платното и тротоара

Обикновено тротоарите, на които са разположени дървета, са много по-предпочитани от пешеходците, както и велоалеите, разположени в непосредствена близост – от колоездачите. Озеленяването спомага за намаляването на шума и замърсяването и цялостното възприятие за усилен трафик. Дърветата също така създават и по-благоприятна температура – особено в летните месеци, когато сянката им е от съществено значение за всички пешеходци и участници в движението. Разликата определено е осезаема и това лесно би могъл да сподели всеки столичен пешеходец, който е минавал по бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Тодор Александров“. И двата са натоварени, но първият определено е много по-приятен.

Пример за “зелена” улица с отделно платно за велоалея и тротоар, разделени с дървета

Озеленяването на улици и булеварди с висока дървесна растителност има и своите противници от гледна точка на безопасността на пътя. За да бъде осигурена достатъчна видимост и безопасност за всички участници в движението, е необходимо да се спазват достатъчно големи отстояния от платното и от разположените на уличната линия сгради, както и да се извършва редовна поддръжка на дърветата. Същото се отнася и за извънградските пътища. В последните няколко десетилетия у нас озеленяването по улиците осезаемо намаля, но това все още е обратима тенденция. Дърветата винаги са имали и трябва да имат място в българския град.


1.Mouratidis, K. 2019. The impact of urban tree cover on perceived safety, Department of Urban and Regional Planning, Norwegian University of Life Sciences
2. Wolf, K.L. 2010. Safe Streets – A Literature Review. In: Green Cities: Good Health (www.greenhealth.washington.edu). College of the Environment, University of Washington.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu