Skip to main content
search

Прекъснатата връзка между образованието и бизнеса е проблем, който изправя дори най-умелите професионалисти в областите им пред огромни затруднения в започването на самостоятелна кариера. В училищата, университетите и дори в последващата работна среда не се набляга на бизнес подготовката на кадрите, дори в повечето случаи такава изобщо отсъства. В отговор на липсата на икономическо и маркетинг образование на специалистите, желаещи да създадат собствен бизнес, се появява програмата Еразъм за млади предприемачи. Платформата предлага международен обмен, в който те имат възможността да се запознаят с работата на опитни такива из цяла Европа.

image: oyaop.com

Как работи програмата?

Еразъм за млади предприемачи е обмен, финансиран от Европейския съюз, който представлява престой от 3 до 6 месеца на млад предприемач във фирма с опит, извън неговата изпращаща страна. Там той следва да придобие умения в управлението на подобен бизнес, като получава месечна стипендия за престоя си. Всяка държава има местни организации, които помагат на желаещите да участват в програмата при процеса. В София това са BCause, Foundation Cluster Information and Communication Technologies и офисът на Софийския университет на Цариградско шосе.

Местните организации помагат на кандидатите в процеса по изготвяне на проектите им и след това ги изпращат до Европейска комисия, която ги одобрява и финансира. След като кандидатът за нов или опитен предприемач бива одобрен от комисията, той бива включен в онлайн платформа, където са регистрирани фирми от цяла Европа, както и нови предприемачи. Ако сме нов предприемач, в тази платформа вече можем да търсим фирма, която упражнява желания от нас бизнес и да кандидатстваме за обмен в нея. След като новия и опитния предприемач установят контакт и желание да работят заедно, местната организация осигурява финансирането за престоя му.

image: e-camara.com

Кой може да участва?

Участниците са два типа. Първият са младите предприемачи, които следва да нямат опит в създаването на собствен бизнес и да нямат собствена фирма. Другият участник е приемащата фирма, която следва да има опит от поне 3 години като бизнес предприятие.

image: www.coworker.com

Какво се изисква от кандидатите?

Изискванията към младия предприемач са на първо време да изготви бизнес план за проекта си. Този план не следва да бъде твърде професионален, тъй като се подразбира, че той не е опитен в бранша. За стъпките и критериите при изготвянето на бизнес плана можем да се обърнем към местната организация, която сме избрали в нашия град и да зададем всички въпроси, които ни интересуват. В него би трябвало да обясним ясната насока на нашия бизнес, прогноза за това как бихме го развили и в какви срокове. Още на ниво кандидатстване програмата вече ни дава добра основа за развитие, тъй като ни подготвя за изготвянето на реален проект.

image: www.into-projects.com

Какво се случва по време на обмена?

По време на престоя си новият предприемач би следвало да се включи в дейността на фирмата, като междувременно бъде насърчаван от нея да отделя време и само на своя проект. Трябва да бъде въведен в процеса на търсене на клиенти, рекламната дейност на фирмата, финансирането й и установяването й на пазара. Много от историите на успешно приключилите обмена си участници можете да прочетете на сайта на програмата: www.erasmus-entrepreneurs.eu

image: youthnet.gr

Еразъм за млади предприемачи е възможност, която може да отвори очите ни за света на бизнеса, като междувременно обогати познанията ни за кариерното развитие в други държави. Създаването на собствен бизнес изисква толкова много различни познания и умения от тези за практикуването на професията, че на практика е равностойно на чисто ново образование.

Международният обмен е в полза както за новите предприемачи, така и за гост-организациите, тъй като разширява мирогледа и на двете страни и създава условия за по-голяма мрежа международни контакти, опознаване на нови пазари и възможности за сътрудничество.

Михаела Икономова

Архитект и любител на пътешествията, природата и дизайна за хората. Вярва, че писането за архитектурата е неделимият аналитичен елемент, който задълбочено осмисля дизайнерския процес.

Остави коментар

Close Menu