Skip to main content
search

Модул 6 на Академия Лидерите беше представен от Планекс, а темата на лекцията бе посветена на оферирането и тръжната документация, както и етапите при подготовката на строителния процес и връзката с подизпълнителите. За да представят интересната и полезна лекция на участниците, представителите на компанията – инж. Диан Георгиев, Директор строителство, Радостина Милкова, Златина Иванова и инж. Георги Самарджиев пристигнаха от Варна до София.

В началото на лекцията презентаторите запознаха участниците в Академията с историята и структурата на компанията. Те споделиха, че Планекс е една от водещите български строително-инвестиционни компании с над 25-годишен опит и множество реализирани проекти. Тя е и най-голямата организация от Планекс Холдинг ООД. Именно поради мащабите на работа в организацията пред участниците бе изтъкната важността на спазването на стандартите, процесите и документацията в бизнеса, както и връзката между основния изпълнител на един обект и неговите подизпълнители.

Лекцията започна с представяне на сградите, спечелили награда в провелия се наскоро конкурс “Сграда на годината”. От компанията споделиха собствения си ноу-хау от дългогодишния си опит относно това как те постигат тези резултати и продължават да са водещи в бранша.

След това участниците бяха детайлно запознати с процеса по офериране и изготвянето на тръжна документация, както и отделните етапи, през които преминава той.

 

“Индивидуалните играчи не оцеляват често в големите фирми.”

 

За да се постигнат високи резултати и добро качество на изпълнението и за да премине процедурата по подготовка и изпълнение на обекта гладко, е важно отборното участие. Радостина Милкова, административен директор в Планекс, заяви, че при работата с толкова много хора понякога е необходимо да пренебрегнем собственото си его и да работим в посока общото благо и добрия финален резултат. Тя сподели, че съдейки по дългогодишния си опит в компанията, безпроблемното протичане на процеса по офериране и изготвяне на количествените сметки често пъти предполага доброто развитие на същинския строителен процес.

Лекторите наблегнаха на това, че спазването на сроковете и коректността са ключови в добрите отношения с клиента. “Високотехнологично и организационно ниво и спазване на стандартите за качество са това, което ни отличава.”, споделиха от Планекс. Те заявиха, че когато максимален брой операции се извършват от една компания, процесът определено протича по-гладко. 

Като пример бе изтъкнато производството на някои крайни компоненти, които се използват в строителния процес, като това дава до голяма степен сигурност, че доставките на материала ще се случат навреме. Въпреки това в някои ситуации провалът може да се случи, а когато това зависи от подизпълнителя, фирмата често е безсилна.

 

“Общият резултат е важен при големите компании.”

 

За първи път в историята на Академията всички участници трябваше да работят заедно, за да достигнат до положителен резултат в края на задачата.

През втората част от модула участниците трябваше да представят резултата от казуса, зададен от компанията. Той бе посветен именно на връзката с подизпълнителите. Всеки от отборите трябваше да работи съвместно с другите, като разпределянето на работа бе на принципа на връзката изпълнител – подизпълнители. 

Единият от отборите трябваше да изготви и предаде финална оферта за изпълнение на обект на Планекс, като за целта останалите трябваше да представят своите оферти в ролята на подизпълнители. Макар участниците да преминаха през различни предизвикателства, в крайна сметка лекторите от Планекс останаха доволни. В края на представянето на казуса всички участници получиха награди, а белият отбор бе отличен като най-добре представилия се.

Биляна Апостолова

Студент по архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Обича да пътува, да изследва нови места и да изучава нови култури, да анализира влиянието на архитектурната среда над обществените процеси. Споделя убеждението, че архитектурата е философия и синтез между наука и изкуство.

Остави коментар

Close Menu