Skip to main content
search

Първият модул на сезон 4 на Академия Лидерите започна с HILTI. Темата „Работа в екип и правилно общуване в работна среда. Ръководене на екип и управление на конфликти“ бе представена на участниците от Гергана Боева, Дияна Димитрова, Мирко Джоргов, Станислав Костов, Нели Запрянова и Виктория Попова.

Те разказаха накратко историята на компанията, започнала като малък, семеен бизнес в гараж, а днес е партньор на едни от най-големите фирми в строителството. Впоследствие под формата на игра зададоха няколко въпроса по темата на участниците.

Какво виждаме на пръв поглед и какво е невидимо за нас?

Представителите на HILTI отправиха още въпроси към участниците – колко от тях имат домашен любимец, колко са дошли с обществен транспорт и други, които разкриваха малки детайли от живота им. Те поясниха значението на отговорите – всичката тази информация помага на другите да изградят ясен образ на събеседника си, но не такъв, какъвто той обективно е.

„Ние не виждаме светът такъв, какъвто е, а такив, каквито сме ние.“

Често виждаме останалите пречупени през призмата на нашето светоусещане. Информацията, че някой например живее в определена част на града или не е роден и израснал в столицата рядко може да се приеме от нас напълно обективно. Обикновено всичко това свързваме с вече изграден образ, който имаме в съзнанието си или по-просто казано „предразсъдъци“.

Именно затова значението на перспективата е толкова важно в HILTI – компания, в която има хора от целия свят. Изключително важно за работата в екип и общуването в работната среда е разбирателството, което се постига чрез преодоляване на предразсъдъците.

Как да разрешаваме конфликти?

На участниците бе даден малък казус, който те трябваше да разработят по групи. Всяка от тях разиграваше определена сцена, която показваше как обикновено се разрешават конфликти на работното място. Видяхме отбягващия стил – прекъсване на конфликта от някого, за да се продължи съвместната работа. След това беше представен нагаждащият стил – един отказва да сътрудничи, екипът приема това и му дава време да осмисли ролята си в него и да съдейства. Съревноваващият стил означаваше взимане на бързи решения, а сътрудничещият – допълване на ролите до разрешаване на конфликта.

Няколко стъпки, които ни помагат.

HILTI помогнаха на участниците да разберат изцяло разрешаването на конфликти, разяснявайки основните стъпки, които ни помагат да разберем ситуацията.

1.Дефинирайте ситуацията. – „Съгласен ли си, че сме на едно мнение?“. Откъде произлиза неразбирателството?

2.Създайте ангажираност. – „Искаш ли да разрешим проблеми?“

3.Изяснете нуждите и отговорностите.

4.Обсъдете действията и поставете конкретни цели.

След като дадоха време участниците да зададат своите въпроси, HILTI представиха и казуса на седмицата – създаване на план за действие за компанията с инициативи за първото тримесечие на идната година. С тях трябва да се постигне успешен старт на годината и оптимална възвръщаемост на инвестицията и увеличаване на продажбите чрез дискусия относно това в какви инициативи да се инвестира. Всеки от участниците имаше своята роля – директор финанси, продуктов мениджър, специалист логистика и търговски представител.

В рамките на следващите седем дни отборите за първи път работиха заедно. За този кратък период участниците успяха да се опознаят и да преодолеят своите различия, за да покажат добри резултати на защитите на казуса. Сблъсъкът на различни характери доведе до много полезни идеи и интересни предложения. Представителите на HILTI поздравиха всички за доброто решаване на първия им казус, като посочиха кои аспекти могат да бъдат подобрени.

Най-силно се открои синият отбор, който беше и победител на седмицата. Той заложи на креативност като демонстрира нагледно как създава бизнес плана на HILTI за началото на 2020 година. Оценяващите споделиха, че благодарение на това екипът не е изгубил фокус в решението и е било по-лесно да се проследи как са стигнали до крайния резултат. За награда участниците ще имат възможност да прекарат един ден като част от HILTI семейството, както в офиса, така и на един от най-мащабните и значими обекти в България в момента.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu