Деница Цекова е управител на „Инфинитус Ар енд Ди“ ООД и член на УС на International Project Management Association (IMPA) – Bulgaria. Притежава десетгодишен опит в строителния сектор като ръководител на структурата за инвестиционни проекти и европейски програми на една от най-големите компании в бранша. Ето какво ни разказа успешната бизнес дама за предизвикателствата, които стоят пред добрия ръководител на проекти. 

 • Г-жо Цекова, какви са необходимите лични и професионални умения за успешното управление на проекти в строителството?

Необходимата компетентност за управление на проекти, не само в областта на строителството, обхваща набор от знания, умения и способности. Знанията, като съвкупност от информацията и опита, съчетани с уменията, т.е. специфичните ни възможности на действие, и способностите ни за реалното приложение на двете, формират нашата компетентност.

За мен няма точен списък със задължителни лични и професионални качества и способности, които да притежава добрият ръководител на проекти. Има минимално количество компетенции, които всеки от нас се изисква да може да развива в този процес. Съгласно определението на International Project Management Association (IPMA), необходимите компетенции в областта на управлението на проекти са разделени в три основни области: перспектива, хора и практика. Първо, изисква се съществено познание на средата, в която ще се изпълнява даден проект – ръководство, организация, нормативни изисквания, формални и неформални ценности и интереси на заинтересованите страни. Второ, личностните компетенции като себепознание, почтеност, умения за комуникация и управление на конфликти, ангажираност, лидерство и създаване на екип, ориентираност към резултатите и др. са изключително важни в процеса на управление на даден проект. Те са съществена основа за постигане на успех в третата, практическа област. Тук задължителни са личните професионални компетенции за управление на обхвата, времето и ресурсите,  вкл. финансови (т.нар. триъгълник на проекта), както и управлението на риска и промените при изпълнение на конкретен проект.

Накратко,  успешният проектен ръководител трябва да притежава съществен набор от лични и придобити професионални компетенции в съответната сфера на дейност – строителство, енергетика или др.

 • От кои фактори зависи сложността на управлението на даден обект? 

Управлението на всеки един проект, независимо в каква област, може да се обобщи чрез триъгълника на проекта – време, ресурси и обхват, които водят до постигане на определено качество на даден продукт/услуга. Сложността на управление се определя от мащаба и изискванията към всеки един от тези елементи, независимо дали това е къща или водопроводна мрежа, както и от ролите на заинтересованите страни в този процес. Всеки проект е уникален и изисква специфично планиране, организация, комуникация, екип, като сложността и/или успешното му изпълнение му зависи в голяма степен и от компетентността  на ръководителя на проекта да създаде и управлява тази микро-вселена.

 • Какви предизвикателства срещате най-често в управлението на един проект?

Предизвикателствата са почти ежедневие в управлението на проекти, което го прави една динамична, привлекателна и рискова област. Те могат да обхванат всеки един етап или елемент, като често  са в резултат както на предвидени, така и на непредвидени рискове и възможности.

Според данните на EY, 65% от проектите се провалят пради „меки“ причини – хора, организация, управление и отговорност.

Според мен основните предизвикателства, срещани в тази област у нас и в региона, се простират от липса на адекватно планиране на ресурсите, времето и обхвата от страна на проектния мениджър и/или заинтересованите страни (Правилото на 7P: Prior Proper Planning Prevents Painful Poor Performance) до подценяване на ролята на личните умения за комуникация и управление на информацията в този процес, значително игнориране на административния/ договорния аспект в изпълнението на даден проект, липса или неадекватно управление на риска и промените. Тези и други фактори често водят до достигане на критични точки и в голяма част от случаите този процес се овладява чрез проявата на професионализъм и лична ангажираност.

 • Какво послание бихте отправили към младите инженери и архитекти, които искат да се занимават с управление на проекти в строителството?

Управлението на проекти е постоянно развиваща се област, в която всеки и винаги може да научи нещо ново. Успехът, поне за мен, е резултат от отдаденост и постоянство, независимо от сферата. Затова се надявам младите инженери и архитекти да проявят и пазят своето вдъхновение, упоритост и стремеж към самоусъвършенстване, за да посрещнат успешно предизвикателствата в динамичния свят на управлението на проекти.


Отговорите на тези и много други въпроси можете да получите на 22-ри май от 18:30 във фоайето на новата сграда на УАСГ, където Деница Цекова и още двама гости ще разнищват темата „Управление на проекти в строителството“. Запазете своето място тук.

Остави коментар с Facebook

Заредете още от Михаела Икономова
Load More In Личности

One Comment

 1. 404 | Stroiinfo | Стройинфо

  май 20, 2019 at 3:00 pm

  […] Как се ръководи успешно проект? […]

  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Виж още

Еразъм за млади предприемачи
Една добра възможност да развием собствен бизнес с опит от чужбина

Прекъснатата връзка между образованието и бизнеса е проблем, който изправя дори най-умелит…