Skip to main content
search

През по-голямата част от човешката история строителните материали са били естествени местни ресурси, например камък, дърво или глина. Индустриализацията и глобализацията изместват това производство и в наши дни повечето строителни материали се правят или добиват далеч от мястото, където се превръщат в сгради. Тази тенденция е много ефективна, особено от финансова гледна точка, но от екологична гледна точка трябва да отбележим вредите върху природата, причинени от преработката и извозването на тези материали. Проектът Gent Waste Brick предлага алтернатива: преработване и преизползване на строителни отпадъци като нов вид градежни елементи. 

Какво представлява Gent Waste Brick?

Gent Waste Brick е иновативен вид тухла, предназначена за използване при разширяването на ново крило в Музей на дизайна в Гент, Белгия (Design Museum Gent) и е чудесен пример за устойчиво строителство. Строителните блокове се състоят от 63% рециклирани отпадъци като бетон и стъкло, усвоени от местни строителни обекти. Разработката е дело на лондонското архитектурно студио Carmody Groarke, в партньорство със специалистите по екологични строителни материали от BC Materials, експертите по кръгова икономика от Local Works Studio и местните професионалисти от TRANS architects. 

Добавки и технология на производство

Рециклираните материали се смесват с пясък от Ломел, Белгия, природна хидравлична вар и калциев карбонат, като по този начин всички добавки са с естествен произход. Оформените блокове набират якост в среда с висока влажност за две седмици, след което вместо да се пекат, биват изсушени на въздух. Този процес се нарича минерална карбонизация и е свързан с взаимодействието на калциевия карбонат с въглеродния диоксид от въздуха. На практика това осигурява непрестанно набиране на якост на материала дори и по време на експлоатация. По този начин се намалява необходимата енергия за производство и се получават тухли със само 0.17 кг въглероден диоксид на килограм – около една трета от този в традиционните белгийски тухли от глина. Строителните блокове ще се произвеждат в изоставена индустриална зона в Гент, чрез изключително опростения процес, приложим и в други градски зони. 

Водеща идея на проекта

Иновативните тухли за новото крило на музея са в автентичния за града светлосив цвят. Те въплъщават цялостната идея на институцията за култура и естетика. През септември 2022 г. блоковете получават сертификат за влагане във фасадата на сградата, като проектантският екип цели по този начин визуално да се предаде посланието за използване на рециклирани материали. Музеят планира да организира и работилници, в които посетителите сами да изработят част от тухлите. 

Цена и срок срещу устойчивост и екологичност 

Важно е да се има предвид, че в подобни случаи правилните решения невинаги идват на най-ниска цена или могат да бъдат реализирани в най-кратки срокове. От първостепенно значение е съсредоточаването върху най-удачните методи и материали за конкретния обект, локация, общество и цялостната заобикаляща среда. Както показва музеят в Гент, детайлите във всеки компонент при разширяване или модернизиране на една сграда са от ключово значение за постигане на цялостен завършен вид.

Проектът трябва да бъде завършен през 2025 г. и макар да изглежда като малък пробив на фона на строителството в глобален мащаб, той е стъпка в процеса на разработване на нисковъглеродни алтернативи на традиционните материали. 

Повече по темата можете да разберете от видеото (с английски субтитри):

Георгия Кинева

Студент по специалност Строителство на сгради и съоръжения в Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София. С изявен интерес в областта на строителните материали. Обича да пътува и да разглежда всяко място през погледа на строителите, които са го изградили.

Остави коментар

Close Menu