Skip to main content
search

Миналата сряда, 22-ри май, се състоя последното събитие за Сезон 3 на „Лидерите, които строят“. Многобройната и разнообразна публика показа силния интерес към темата, а именно – управление на проекти. За да споделят своя опит на сцената застанаха Деница Цекова, член на УС на IMPA – Bulgaria, инж. Димитър Петков, директор „ВиК строителство и поддръжка“ в „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, и д-р инж. Дочка Василева, специалист с повече от 19 г. опит в управлението на инвестиционни строителни проекти в България и чужбина.

Управлението на проекти следва няколко основни правила, които засягат не само строителната, но и всички останали сфери.

ЦЕНА-ВРЕМЕ-ОБХВАТ

са ключовите три параметъра, които трябва да се следят непрекъснато. Всички проекти започват с формиране на концепция и следват етапите на своята реализация. Това, което отличава строителния сектор обаче, е неговата мащабност. Инж. Петков сподели от личната си практика, че един проект може да отнеме както два месеца, така и две години. За да поясни понятието, инж. Василева подчерта, че

„ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАМЕ ПРОЕКТИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО СИ.“

 „Ако имате иновативни идеи, има инструменти, с които можете да намерите финансиране.“, напомни също тя. Цекова допълни, че пазарът има интерес такива проекти да се случат. Следвайки тенденциите в сектора и насърчавайки младите да получат по-профилирана подготовка, е създадена и магистърска програма „Управление на проекти“ в УАСГ. Проф. Фантина Рангелова и инж. Дочка Василева полагат основите на тази специализация.

По отношение на сертифицирането на кадри в Project management-а Цекова подчерта, че първо трябва да си отговорим на въпроса „Как възнамеряваме да се развиваме оттук нататък?“. У нас няма задължителни сертификати, но всички те носят определени ползи след себе си.

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ИЗИСКВА МНОГО ЕНЕРГИЯ.

Освен това в един проект има много заинтересовани страни. Ежедневната комуникация с различни хора поставя предизвикателството да намериш общ език със всеки един от тях. Умението да комуникираш и да преговаряш са ключови за успешния ръководител. „Планирането е нещо, което всеки може да направи. Комуникацията е сложната част.“, поясни инж. Василева. Трябва да убедиш другите, че това е и тяхна кауза.

Вечерта завърши с множество въпроси. Час и половина не беше достатъчен, за да се обхване актуалната тема. С пожелание за продължение водещата Вероника Денизова се раздели с публиката. До нови срещи наесен със Сезон 4 на Лидерите, които строят!

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu