Skip to main content
search

Модул 4 на Академия Лидерите беше представен от „Бокал“ с управител инж. Бойко Калчунков. Темата „Култура в строителния бранш“ участниците изпитаха директно на работната площадка. Те посетиха новостроящата се жилищна сграда „Палитра“ в ж.к. „Студентски град“, София.

На обекта те научиха не само практически детайли относно строителството на жилищни сгради, а и бяха въведени в принципите на културата в строителния процес. Понятието „култура“ има дълга история, датираща още от средните векове. С течение на времето то се е превърнало в дума, дефинираща няколко аспекта в съвременната цивилизация.

Какво означава култура в строителния процес?

Говорейки за култура в строителството, можем да я дефинираме по няколко основни критерия – безопасни условия на труд, производителност, добри отношения, добра работна среда и конкурентоспособност. Макар и резюмирани в няколко думи, тяхното постигане изисква много труд и постоянство, а представителите на „Бокал“ предадоха на участниците в Академия Лидерите ценен опит от практиката си.

Как постигаме култура в строителството?

На първо място, трябва да се научим на правенето на компромиси, след това идва обсъждането с доверени лица и определянето на границите на тези компромиси. Определя се и целевото ниво на култура. Последната стъпка – изпълнението, включва адаптация на нормативната база, разяснения за доверени лица, организиране на срещи с тези, които влияят на процесите, както и контрол и поддържане на нивото на култура.

На обекта бяха представени и показателите за култура – хигиена, безопасност, организация, подреденост, ресурсообезпеченост, постоянство и човешкия фактор. След това представителите на „Бокал“ разказаха и конкретните стъпки в процеса по постигането й в строителния процес.

Как да открием правилните за нас клиенти?

За казуса на седмицата участниците трябваше да влязат в ролята на отдел „Маркетинг и Продажби“ на строителна компания, който има задачата да обнови подхода си и да търси възможности да достигне до повече правилни клиенти.

Това е породено от нейните наблюдения, които с годините констатират, че често след издаване на жилищна сграда отношенията между съседите стават студени или враждебни, а към фирмата се появяват непредизвикани негативни коментари – при около един от двадесет клиенти. Възниква идеята, че тази тенденция е породена от нагласата на потребителите и по-често мотивите за тези коментари са ирационални. Затова цел на участниците бе да изолират такъв тип клиенти още на ниво преговори и продажби. Те трябваше да разработят методология за да ги разпознаят още в началото или как да избегнат техния интерес като цяло.

През следващата седмица участниците представиха решенията си на казуса в новооткритото пространство на „Хобеликс“ – Hobelix Hub, където вече ще се провежда Академия Лидерите. Бойко Калчунков окуражи презентиращите за това да не се страхуват да се изявят и да задават открито своите въпроси.

 „Всеки опит се възнаграждава.“

“Този, който се свива и не прави опити, не получава нищо в замяна. Насочете се към лидерско мислене.” По време на презентациите участниците дадоха различни предложения за решаване на казуса, като много от тях включваха и форми на интервюиране на клиента преди покупка. Инж. Калчунков ги посъветва да не избягват обаче и живия контакт, въпреки дигиталните технологии.

„Трябва при вас да има хора, които разпознават хора.“

След като екипът на „Бокал“ обсъди представянията на отборите, бе дадена и обратна връзка на всеки един от тях. Представителите на компанията поздравиха участниците, но им дадоха и препоръки по отношение на лидерството и работата в екип. Те споделиха, че въпреки че формалното представяне е важно, идеята трябва да е движещият фактор зад решението. Добавиха, че формите на допитване до клиентите като въпросници могат да не се възприемат добре.

Накрая „Бокал“ представиха и техен начин за решаване на казуса. Според тях за основа е необходимо компанията да има ценностна система и изключително положителна история. Високото самочувствие, увереността и яснотата в ролите и процесите са факторите, които довеждат до разработването на правилния подход за решаване на казуса. Събитието приключи с оживена неформална дискусия, а отборът победител ще бъде обявен в рамките на няколко дни.

Галерия:

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu