Skip to main content
search

За пореден път в последните месеци бе обявено, че нивата на замърсяване на въздуха в София и някои други областни градове у нас са в пъти над нормата. Макар за темата да се говори много в медийното и политическото пространство, не усещаме реално работещи мерки за превенцията му. Пътят към разрешаването на този опасен проблем може би се крие у всеки един от нас….

Висока концентрация на ФПЧ над София | Снимка: skener.news

Даваме ли си сметка какви са първопричините за появата на въздушно замърсяване?

Наскоро Столична община излезе с нов проекто-план за борба с високите стойности на замърсяване на въздуха и в частност с завишените нива на фини прахови частици (ФПЧ). Новите мерки включват забрана за навлизането на по-стари автомобили в някои части от града, където редовно биват отчитани опасно високи стойности на вредни газове и ФПЧ. Друго предложение гласи, че в конкретни райони автомобилното движение ще бъде тотално забранено. За преодоляването на проблема Европейският съюз отпуска малко над 412 хил. лв., с които столичната управа трябва да подобри качеството на въздуха, респективно качеството на живот на жителите на града. 

Въпреки това става ясно, че масово гражданите дори в големите градове у нас не си дават сметка как ежедневните им дейности влияят на замърсяването. Проблемът далеч не се основава единствено на това дали използваме ежедневно лекия си автомобил, или не, коментират специалисти. 

Мерки срещу замърсяването на въздуха може да вземе всеки един от нас.

Макар и да не се замисляме, ежедневно всеки от нас извършва редица дейности, които малко или много влияят върху заобикалящата ни среда. Често пъти носещи негативно влияние върху природата, те се оказват и ключов фактор за появата на ФПЧ.

Нерегламентираното горене на отпадъци и твърдо гориво се оказват ключови при нарастването на броя на ФПЧ. | Снимка: stolica.bg

Какви са причините и каква е превенцията? 

  • Вредни емисии, причинени от изгарянето на течни горива – намаляването на употребата на МПС, макар и не единствена, е ключова мярка за преодоляване на проблема; придвижване с градския транспорт, с велосипед, споделянето на един автомобил от цялото домакинство или от колеги, както и ходенето пеш, са само едни от идеите, с които ние можем да повлияем подобряването на качеството на въздуха.
  • Употребата на твърдо гориво за огрев – употребата на дърва, въглища и други подобни се оказва доста вредно за концентрациите на ФПЦ; инвестицията в алтернативни и по-съвременни методи за отопление може да се окаже не само полезна за природата и въздуха, който дишаме, но и икономически изгодна за бюджета на домакинството в дългосрочен план.
  • Тежка промишленост – макар и да нямаме пряк контрол върху нея, можем да се опитаме да намалим продуктите, които тя произвежда.
  • Препарати, използвани в селскостопанското производство – те оказват голямо влияние върху влошеното качество на въздушната маса; повишаване на консумацията на храни, произведени на местно ниво, както и такива, произведени по екологично-съобразен начин, са част от действията, които могат да бъдат направени.
  • Препарати за почистване – употребата на огромни количества почистващи препарати ежедневно има пагубен ефект върху околната среда; намаляването на техните количества е важен способ за преодоляването на глобалната криза със замърсяването.
  • Козметика – изключването на фреоните и всички производни продукти също е реално постижима стъпка.
  • Да пазим чистота в заобикалящата ни среда – макар и на пръв поглед да не откриваме връзка, замърсяването на улиците с всякакви отпадни продукти повишава концентрацията на ФПЧ. Това е особено видно в сухите топли и сухите студени дни, когато тези частици лесно биват пренасяни от въздушните течения.

Снимка: stoloca.bg

Повишаване на качеството на въздуха в дългосрочен план чрез способите на съвременните строителни технологии

Успешното интегриране на високотехнологични решения в домовете, офисите и предприятията, както и правилното градоустройствено планиране на производствените и промишлени зони, може да окаже огромно влияние върху замърсяванията на глобално ниво и в дългосрочен план. Финансирането на изследвания в областта на пасивното строителство, както и по-широкото му интегриране, са само част от перата, в посока на които правителствата и местните управи би следвало да инвестират.

Смог над Пловдив | Снимка: iconomist.bg

Неоспорим факт е, че всеки от нас има негативен принос в замърсяването на природата и в частност на въздуха. Хубаво е да се замисляме, дори когато извършване ежедневните си действия, превърнали се в част от рутината ни. 

Важно е да помним, че отговорното поведение днес дава добри резултати утре.

Биляна Апостолова

Студент по архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Обича да пътува, да изследва нови места и да изучава нови култури, да анализира влиянието на архитектурната среда над обществените процеси. Споделя убеждението, че архитектурата е философия и синтез между наука и изкуство.

Остави коментар

Close Menu