Skip to main content
search

Един от резултатите при проектирането на логистични центрове трябва да е рационалност на експлоатацията и за постигането и вратите и рампите имат ключова роля. За осъществяване на основното предназначение на логистичните центрове, а именно складиране, от изключителна важност е те бъдат оптимални за ползване. Разчитайки на успешно товарене и разтоварване по всяко време на деня, тук задачата на рампите и вратите е съществена. За да се гарантира надежден поток на стоките от склад до камион и обратно, е необходим достатъчен брой врати и рампи за входящите обеми, като те могат да предлагат множество функционалности. 

Кои са основните видове врати?

Входните врати на склада могат да бъдат два вида – секционни и ролетни. Все по-рядко се използват плъзгащи се врати. Често прилагани за външни врати са секционните. Тяхната конструкция представлява сандвич-панел с външно метално покритие и топлоизолационен слой. Дебелините на панелите са различни в зависимост от изолационните и уплътнителни свойства. Секционните врати притежават добри технически характеристики като възможност за остъкляване, висока скорост на движение и интегриране на пешеходна врата.

Преглед на решенията на един от най- големите производители на врати- Novoferm  показва, че те предлагат гъвкавост в производствения процес с резултат, който съчетава дизайн, експлоатационни качества и приложения. Абсолютният лидер на компанията в това отношение е секционната врата Thermo 40 мм.

Какви са товаро-разтоварните решения?

Пазарът разполага с различни варианти с променлив дизайн, механизми и управление на товари-разтоварните рампи. Според изискванията на клиента рампите могат да бъдат изнесени пред фасадата на стоманена рамка или шлюзове с монтаж под ъгъл. Други решения са рампите с телескопичен език или такива с ротационен механизъм. Важен въпрос при избора на рампа е с какви машини ще се извършва товаро-разтоварната дейност. От тяхното тегло зависи какво да бъде максималната тежест на даден палет със стока.

 Сигурност и безопастност

Новото поколение на интелигентни рампи са изключително безопасни и сигурни.

Например рампата на Novоferm с телескопичен език автоматично се изтегля напред, като по този начин следва товарния камион. Така телескопичният език не може да се изплъзне от ремаркето.

Пролуката между рампата и зоната на товарене също така се преодолява преди отварянето на камиона, което осигурява допълнителна безопасност. Налични са различни степени на оборудване за сигурност – от обикновен светофар до по-сложни решения с електронен застопоряващ клин, допълнително намаляващи опасността от инциденти. Безопасността е изключително важна и при вратите, тъй като те се движат вертикално и често са много тежки. Механичната и електронната защита предотвратява контакта на вратата с хората, превозни средства или препятствия. 

Устойчивост и изолация 

Друга задача, която решава добрият избор на врати и рампи, е тяхната висока устойчивост на натоварване от вятър, водоустойчивост, въздухонепропускливост,   топло- и  звукоизолация.

Вратите, отговарящи на тези критерии, предотвратяват енергийните загуби, което е от фундаментално значение за хладилните складове. Високата изолационна стойност е от значение и при отделянето на различни климатични зони в сградата, където трябва да се поддържа съответна постоянна температура. Вратите и рампите трябва да гарантират добрата изолация на товаро- разтоварния пункт по всяко време, дори и при товарене. Благодарение на специално покритие, проблемът с шума е решен заедно със защита от подхлъзване. 

Ефективност и свързаност

„Само с един бутон“ – това е описанието за лесен и бърз начин за прецизно и безопасно управление на товаро-разтоварните рампи, както и на вратите. Предвид големият поток на стоки и материали, електрическото задвижване на вратите с импулсно управление, пести време и усилия. Също така благодарение на новите и съвременни технологии, чрез автоматизация рампите се управляват от контролен панел с функция за пестене на енергия и сигнализация. Интегрираният логистичен портал е с много възможности за предоставяне на информация до потребителите.

Софтуерите позволяват да се направи оценка на данните за ефективно товарене по ключови параметри.  

Логистичните сгради, които са прецизно проектирани, позволяват стандартизирани и автоматизирани процеси, но с помощта на технологиите те могат да решават логистични задачи по-бързо и по-точно. Интегрираните функционалности в рампите и вратите помагат именно за това, както и допринасят за решаващо конкурентно предимство. 

STROIINFO

Ние сме екип от професионалисти - архитекти и дизайнери, които вярват в създаването на по-добра и качествена среда за обитаване.

Остави коментар

Close Menu