Skip to main content
search

Бамбукът е древен строителен материал, който е бил използван в различни страни и видове сгради. Той е устойчив материал и притежава впечатляваща естетика, като може би е една от най-големите архитектурни тенденции в момента. В днешно време при масовото строителство се използват познатите ни материали като бетон, стомана, тухли и т.н. Но след като се оцени сериозността на проблемите, свързани с глобалното затопляне, бамбукът стана широко обсъждан и разглеждан като строителен материал.

Качествата на бамбука

Различни тестове показват, че бамбукът има по-голяма носимоспособност на опън, отколкото на натиск. Това се дължи на начина, по който са структурирани влакната му. Те са ориентирани успоредно спрямо дължината на бамбуковия прът и формират един високоеластичен сноп. Изчислено е, че якостта на опън може да достигне до 400 мегапаскала. За сравнение, може да се каже, че някои от най-здравите дървесни влакна имат якост на опън от 50 мегапаскала.

Изграждане на конструкция от бамбук/ Източник: barcelonarchitecturewalks.com

Силните влакна на бамбука са концентрирани във външните части на стената на пръта. В резултат на това се получава материал с висок модул на еластичност. Това води до възможността да се справи с по-големи сили на опън, срязване и огъване. Всеки бамбук, който има сравнително висок модул на еластичност, се приравнява към висококачествен тип. Благодарение на това предимство на материала, той може да се намери в конструкции, построени в сеизмични райони.

Развитието на материала в конструкциите

В естествената си форма бамбукът като строителен материал традиционно се свързва с културите на Южна и Източна Азия, както и в Централна и Южна Америка. В Китай и Индия той е използван за укрепване на прости окачени мостове. За целта се правят кабели от влакната на бамбука, като се усукват и по този начин се достига достатъчно гъвкава и устойчива структура.

Бамбукът отдавна се използва за изграждането на строителни скелета. Тази практика е забранена в Китай за сгради над шест етажа, но все още се използва непрекъснато за небостъргачи в Хонконг. Във Филипините хижата тип „Нипа“ е доста типичен пример за най-основния вид жилища, където се използва бамбук.

Постройка тип “Нипа” на Филипините/ Източник: Google Images

През последните няколко десетилетия нараства интересът към използването на бамбукови елементи с кръгли напречни сечения за строителство, главно поради неговата устойчивост.

Към днешна дата най-известните бамбукови строителни проекти обикновено са във Виетнам, Бали (Индонезия), Китай и Колумбия. Най-големият напредък в структурното използване на бамбука е в Колумбия, където университетите провеждат значителни изследвания на проектирането на елементи и съединения. В резултат на това са изградени големи сгради и мостове с висок профил.

Необходими са грижи за запазване на качествата

Бамбукът е по-податлив на гниене от дървения материал поради липсата на естествени токсини. Заради тънките му стени може лесно да се предположи, че малко количество гниене ще доведе до значителна процентна промяна в капацитета на бамбуковото сечение.

Фасадно скеле от бамбук/ Източник: Google Images

За да се предотвратят тези недостатъци, е изграден основен метод при проектирането на бамбукови конструкции. Бамбукът трябва да се поддържа сух през целия си живот, за да се предпази от гниене. Този архитектурен принцип се нарича „издръжливост чрез дизайн“ и включва поддържане на бамбука сух чрез подходящи проектни решения. Такива могат да бъдат издигане на конструкцията над земята, използване на влагоустойчиви мембрани и други мерки за предотвратяване на влагата.

Бамбукът е чудесен материал за използване за строителни цели. За целта трябва да сте уверени, че познавате качествата и можете да предвидите поведението на подходящия тип конструктивна система. Също така, е добре да се помисли за третирането на бамбука с правилните консерванти, за да се увеличи трайността му. С добре проектирана бамбукова къща е възможно да се достигне 50 или повече години експлоатационен живот. Това може да бъде икономичен и устойчив дом, ако се изпълни качествено.

Дъгова конструкция/ Източник: barcelonarchitecturewalks.com

Въпреки това, използването на бамбук като устойчив строителен материал все още поражда въпрос свързан с проблема за опазването на околната среда. От изключителна важност е да се наблюдават и изследват процесите по третирането на материала. За целта влагането на химически съставки в него е добре да се сведат до минимум. Предвид това ние ще можем да използваме бамбука по надежден и отговорен начин.

Основни източници:

https://barcelonarchitecturewalks.com/the-go-to-guide-for-bamboo-construction/

https://www.topbambooproducts.com/the-best-4-types-of-bamboo-used-in-construction/

Станислав Ангелов

Строителен инженер, завършил специалност строителство на сгради и съоръжения в Университета по архитектура, строителство и геодезия- гр.София.

Остави коментар

Close Menu