Skip to main content
search

С две успешни защити и 8 компании, които презентираха пред участниците теми, засягащи различните аспекти на строителството, архитектурата, бизнеса и съчетаването на всички фактори в създаването на един инвестиционен проект, останаха последните щрихи, които имат потенциала да дефинират разликата между добрия и най-добрия проект. Автоматизираните сгради, логистиката, диверсификацията и управлението на рискове бяха последните акцентни теми преди големия финал на Stroi.Academy и официалната защита пред всички партньори на формата.

Schneider Electric за автоматизираните сгради

Schneider засегнаха пред студентите и младите специалисти темата за автоматизацията на сградни системи, които са ключови в съвременното строителство особено на обекти подобни на задачата във формата. Автоматизираните сгради са по-енергийно ефективни и устойчиви като едновременно с това в пъти улесняват функционирането на процесите в тях. Дигитализирането на електрическите системи, например, включва постоянно наблюдение на използваното количество енергия, на базата на което могат да се дадат идеи за оптимизация на процесите. 

В изложението си компанията се концентрира върху превръщането на “обикновените” сгради в smart сгради чрез прилагане на дигитализацията.

Това е както енергийно ефективно, така и финансово устойчиво. Във финалния проект всички екипи трябва да вземат предвид къде ще бъдат имплементирани умни системи в тяхната сграда.

PERI Bulgaria за мениджмънта в логистиката

PERI е световният лидер в предоставянето на кофражни системи в тази връзка те представиха някои от логистичните предизвикателства, с които се сблъскват на строителните площадки в световен мащаб. Те акцентираха върху това, че правилният логистичен мениджмънт има значителен ефект върху цената на проекта, тъй като разходите засягат не само доставката на материали, а и тяхното складиране.

Както и другите ментори, те обърнаха внимание на дигитализацията на фирмените си процеси, които от своя страна водят до оптимизация и повече продуктивност. Отборите на академията имаха за задача да изготвят свой план, който конкретизира логистичните рискове спрямо избраната от тях локация на проекта.

Telelink Infra Services – диверсификация и конкурентоспособност в бизнеса

Telelink сложиха своя фокус върху управлението на строителните процеси на един обект и диверсификацията в бизнеса. Компанията предлага различни видове системи от видеонаблюдение до управление на финансови активи, които оптимизират ресурсите по време на строежа на една сграда, както и след това.

Telelink акцентираха върху детайлизирането на процесите, което осигурява нужната координация при строежа и гарантира успеваемостта на един инвестиционен проект.

Подобен метод може да се прилага и в самото развитие на бизнеса, което спомогна за формирането на по-широк поглед върху процеса и неговите ползи.

Planex Varna – управление на рисковете

Колегите от Planex Varna се концентрираха върху откриването и управлението на рискове в строителните процеси. Те засегнаха всички категории на риска от гледна точка на техника, логистика и финанси до социалните и дори политически рискове на сферата.

Компанията показа как чрез детайлно планиране на доставки и строителни дейности се осъществява доброто идентифициране на риска, на база на което той може да се минимизира и дори предотврати. Участниците също така бяха провокирани да работят с линеен строителен график, за да разберат практически детайлите, които трябва да се вземат предвид при планирането на обект. Във финалната презентация на всеки отбор се очаква стриктното му имплементиране.

Финалът на седмия сезон на единствения симулатор на реална работна среда в архитектурата и строителството – Stroi.Academy се проведе с много емоции и успешни проекти тази сряда на 17.05. Повече за финалните проекти и успехите на Stroi.Academy очаквайте в следващата статия!

STROIINFO

Ние сме екип от професионалисти - архитекти и дизайнери, които вярват в създаването на по-добра и качествена среда за обитаване.

Остави коментар

Close Menu