Skip to main content
search

На 20 февруари (понеделник) от 10:30 до 11:30 часа в залата на Networking Premium на ул. Г. С. Раковски 25, екипът на  “Зеленият преход на гарите” ще представи предложения за три пилотни проекта за трансформация на района на Сточна гара като резултат от инициативата до момента.

Предложенията са резултат от едногодишната работа на екипа на неправителствената организация ГРАДОСКОП по идентифицирането на широко споделена концепция за развитие и използване на централните градски пространства от Сточна гара до Гара Подуяне – Разпределителна в София. По време на събитието те ще бъдат обсъдени с главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков и членове на управителния съвет на Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ).

Досега в инициативата “Зеления преход на гарите” участваха стотици граждани, студенти, български и международни организации и експерти, които предложиха десетки идеи за устойчиво развитие и използване на централните градски пространства. 

“Чрез различни изследователски и мултидисциплинарни подходи разгледахме какви функции липсват в тази част от града и в София като цяло, и какво можем да направим, за да използваме по-добре неактивните пространства с държавна собственост в района, за да ги интегрираме в активния живот на града.”, обяснява за целите на инициативата арх. Павел Янчев от ГРАДОСКОП.

“Колкото и да е трудно, смятаме, че е възможно да постигнем широк обществен и експертен консенсус за развитие на терените, така че да са от полза за устойчивото развитие на града в дългосрочен план. “

Година след старта на инициативата екипът на ГРАДОСКОП е провел десетки срещи с представители на институциите и заинтересованите страни и е подготвил подробен урбанистичен анализ на района. През 2022 г. те организираха международна интердисциплинарна студентска работилница по темата; представиха изложба на предложените студентски идеи за развитие на терените; организираха международна експертна дискусия; както и тематични работилници с близо 100 български експерти.

През септември миналата година се случи и квартален фестивал с участието на много местни артисти и предприемачи, в който всички предложи от експертите идеи бяха обсъдени с над 500 граждани от квартала, които споделиха обратна връзка и още идеи. Така екипът изведе трите предложения за широко възприети пилотни проекти за трайна трансформацияна терените и формулира следващите стъпки за реализацията на тези проекти.

След представянето на трите пилотни проекта екипът ще продължи да събира обратна връзка и ще започне работа и по следващите стъпки от инициативата, които включват сформиране на групи от заинтересовани страни, които да работят по реализацията им; юридическо проучване за нужните административните промени; и активна работа по идентифициране на източници за финансиране на реализацията на предложените пилотни проекти.

До момента инициативата се случва с подкрепата на НКЖИ; главния архитект на София Здравко Здравков и Направление Архитектура и градоустройство на Столична община; Европейския институт по иновации и технологии (EIT); инициативата Нов европейски Баухаус на Европейската комисия; проекта Зелена София на Столична община; Университет по архитектура, строителство и геодезия; Аргус 01; Culture Lab; Фондация “Убежна точка” и още много организации и граждани. Представянето на пилотните проекти се случва с подкрепата на “Network Premium Раковска”.

Проектите целят устойчива трансформация на терените около неизползваната гара и са резултат от едногодишна работа на екипа на ГРАДОСКОП, която включва урбанистичен анализ, международна студентска работилница, обсъждания с над 100 експерта и стотици граждани от квартала.

Линк към събитието във Фейсбук.

Снимки и визуални материали: ГРАДОСКОП, фотограф: Михаил Новаков

Остави коментар

Close Menu