Skip to main content
search

В предишната статия, посветена на технологията smart home, Ви запознахме с нейните предимства и ползи за потребителите. В настоящия материал ще обърнем внимание на недостатъците, предизвикателствата и рисковете, които често биват подценявани.

Прочетете още: Интелигентният дом – все повече срещу все по-малко

Инвестиционни разходи

Въпреки че разнообразието от предлаганите на пазара марки и системи расте, цените на смарт устройствата все още са значително по-високи в сравнение с аналоговите им еквиваленти. Един от основните недостатъци – инвестиционните разходи, са свързани с набавянето, монтажа и поддръжката на интелигентни уреди и системи и варират силно според степента на автоматизация, броят на свързаните в мрежата устройства и предпочитаните марки, както и пакета услуги, в които се предлагат.

Технически предизвикателства

Няма как да не се споменат и техническите предизвикателства, свързани с множеството налични протоколи, стандарти и операционни системи, които често се оказват несъвместими помежду си. Системите и продуктите със затворен код обикновено не могат да се комбинират с решения на други доставчици. Много от производителите, веднъж успели да пласират успешно продукта си на пазара, не предлагат актуализации, чрез които би трябвало да подобряват програмния код на своите смарт устройства.

Според производителите на смарт устройства, те са подходящи за всеки, дори и без предварителни технически познания. Въпреки това една малка оперативна грешка в работата може да доведе до рискове за сигурността, ако например вратата не се затвори, а се отвори, когато обитателите заминат на почивка.

Какви рискове крие интелигентният дом?

Зависимост от технологиите

Колкото повече потребителите разчитат на умните технологии, толкова по-зависими и безпомощни са, когато те спрат да работят. А те спират да работят, ако интернет връзката или електрозахранването бъдат прекъснати. Тогава някои устройства може изцяло да не функционират или да предизвикат конфликти с други интелигентни устройства, с които са свързани едновременно в мрежа. Ако си мислите, че тази зависимост е трудно измерима или пък силно преувеличена, си представете за момент как реагирате, когато смартфонът откаже или интернет връзката се разпадне…

Свободен достъп за хакери

Интернет връзката, необходима за функционирането на интелигентния дом, е неговата цифрова входна врата за хакерите. Личните данни могат да бъдат шпионирани, а зловреден софтуер може да се използва за достъп до всички устройства. Например интелигентна ключалка за врата може да бъде „разбита“ със съответния зловреден софтуер. Всеки, който управлява ключалката на вратата си чрез смартфон приложение, трябва да е наясно и с риска смартфонът – и съответно цифровият ключ за дома – да бъде откраднат или изгубен. При това дори без изгубилият го да забележи!

Редовната смяна на паролите (препоръчително различни за отделните уреди и системи) и актуализация на продуктовия софтуер имат по-скоро успокояващ ефект за потребителите, тъй като подобни мерки не могат да възпрепятстват професионалните хакерски атаки.

Повечето данни се съхраняват обикновено на смартфони, таблети или на сървъри в облачното пространство, чието местонахождение не винаги е ясно на крайния потребител, както и кой, при какви условия и за колко време има достъп до тях. Слабо място може да се окаже и Wifi мрежата, в която са свързани и се управляват системите, както и всяко едно от устройствата в нея (смартфон, таблет, компютър, смарт часовник).

Защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот

Системата за интелигентен дом събира огромни количества данни за обитателите на дома и техните навици, местонахождение и предпочитания и би трябвало да гарантира, че тези данни са адекватно защитени. Особено ако системата взема решения и поема критични задачи, какъвто е случаят с алармените системи, свързани например с камери за наблюдение.

Много потребители подценяват риска от изтичане на лични данни като считат, че „няма какво да крият“. Всяка „изтекла“ в интернет следа, която оставят обаче, улеснява киберпрестъпниците лесно да планират проникване с взлом, да манипулират цифровата заключваща система на входната врата или дори да интегрират устройства от мрежата на интелигентния дом в измамни ботнети* (от англ. botnet – група от автоматизирани злонамерени програми, които работят на мрежови компютри, чиято мрежова връзка и локални ресурси и данни са достъпни за тях без съгласието на собственика). Такива ботнети често се използват за атаки и парализиране на важни сървъри.

Гласови асистенти в интелигентния дом

Много потребители имат основателни резерви по отношение на използването на мрежови високоговорители с цифрови гласови асистенти. Тези “умни високоговорители” са оборудвани с микрофони, за да приемат гласови команди. Въпреки че производителите подчертават, че високоговорителите не записват постоянно разговорите, а обработката на гласовите команди се извършва само след произнасяне на съответната кодова дума, съществуват основания за безпокойство, тъй като е налице реална възможност тези системи да бъдат компрометирани от хакери или от самите служители на компаниите-производители, както вече се е случвало в недалечното минало.

Макар и Европейското законодателство да е определило сравнително ясни граници за събирането на данни от интелигентния дом, никой не може да гарантира дали разпоредбите действително се спазват, а и все още не е невъзможно компаниите несъзнателно да нарушават разпоредбите.

Опасностите биват подценявани най-често поради слабото познание или неразбиране на начините на функциониране на киберсигурността. От друга страна, е неоснователно и нереалистично да се очаква, че всеки, който желае да се възползва от смарт технологиите, трябва да е IT експерт. Проблемът в случая се дължи на сложността на самите технологии, в чиито програмен код е трудно да се открият грешки или манипулации, особено от неспециалисти или любители.

В крайна сметка потребителите, които искат да създадат или притежават интелигентен дом, трябва предварително да се информират в детайли за рисковете, както и за покритието на застраховката на своя свързан в интернет мрежата дом преди да пристъпят към подобна инвестиция.

За тенденциите, които ще бъдат определящи в бъдещото развитие на смарт технологиите, ще научите в следващия материал за #интелигентния дом.

Снимките са илюстративни. Източник: pixabay.com.

Стефанка Василева

Филолог и архитект. Съчетава любовта към езика с интереса към архитектурата. Вярва, че тяхното овладяване облагородява човека и го превръща в творец.

Остави коментар

Close Menu