Skip to main content
search

„Интелигентният дом“ (smart home) отдавна не е утопия за бъдещето от някой научнофантастичен филм, а част от нашето настояще, в което новите технологии, интернет и дигитализацията заемат все по-централно място и трайно променят качеството на живот.

Какво представлява „интелигентният дом“?

Терминът “интелигентен дом” (от англ. smart home) се отнася до устройства, системи и процеси, които се свързват в мрежа и автоматизират домакинските уреди, потребителската електроника и техническите системи в жилищата и сградите. За целта „интелигентният дом“ използва интернет връзка като по този начин се осъществява процес на дистанционно наблюдение и управление на свързаните устройства и системи, най-често чрез таблет или смартфон.
Степента на автоматизация може да варира от няколко отделни „умни“ уреда (осветителни тела, пералня, хладилник) до цели системи (отопление, електричество). За пълна автоматизация може да се говори едва, когато отделните технологии са свързани в единна система, в рамките на която устройствата могат да комуникират безпрепятствено помежду си и да активират отделни свои функции на базата на обменената информация.

Сфери на приложение

Едно от най-често срещаните приложения на системите за „интелигентен дом“ е в областта на наблюдението и сигурността. Например, вратите и прозорците могат да се наблюдават с помощта на сензори, за да се създаде алармена система. При тяхното отваряне в отсъствие на обитателите се включват сирени и светлини, а собствениците се информират за проникването чрез смартфон приложения.

Друга област на приложение, която става все по-важна с оглед на нарастващите разходи за електроенергия и отопление, е при различните технически системи с цел по-ефективното използване на енергия. Набиращите популярност приложения са именно в сферата на автоматизацията на системите с най-висок разход на енергия (отоплителна, електрическа, осветителна), които могат да се комбинират с „интелигентно” управление на фотоволтаици, термопомпи и др.

Кои са предимствата?

Както всяка технологична иновация, улесняваща живота на съвременния човек, така и тази е придружена от задължителната ударна доза възторг от напредъка на технологиите, обещаващи все повече комфорт срещу все по-малко усилия от страна на потребителите.
Разбира се, не само повишаването на комфорта и качеството на живот мотивират все повече потребители да използват умни уреди и дори цели системи в своя дом. Процесите на автоматизация и дигитализация в сферата на строителството, подобно на други сектори, бяха допълнително ускорени от пандемията от Covid-19, която доведе до много повече прекарани часове в домашна обстановка и така повиши готовността на обитателите да инвестират в такива технологии.
Не на последно място решаваща роля в полза на интелигентните домове играе и глобалното общо усилие на политиката и икономиката да намалят потреблението на енергия на всички нива на частния и обществен живот като се възползват от многобройните предимства, които новите технологии предоставят. Те могат да се обобщят в няколко основни направления.

 

Сигурност

„Интелигентният дом“ е по-защитен – напр. при опит за влизане с взлом, могат да се активират осветлението или телевизорът. В същото време отсъстващият потребител бива информиран за опита за проникване чрез приложение. Същото може да се използва и за рутинната и досадна проверка дали готварската печка, ютията или други електроуреди са изключени.

Комфорт

Качеството на живот се повишава – чрез интелигентните системи потребителят може да управлява дома си с няколко кликвания или гласова команда, при това от разстояние. Роботите-прахосмукачки поемат част от домакинските задължения, а тези за косене на трева оставят уморителното косене в миналото. Когато будилникът сутрин ни събуди, умната кафемашина започва да работи, а банята вече е уютно затоплена. Кой не си мечтае за подобно събуждане?

Подобряване качеството на живот

Сензорите в интелигентния дом постоянно измерват качеството на въздуха и информират обитателите, когато трябва да се проветри дадена стая. Ако влажността надвиши определена стойност, автоматично се включва изсушител на въздуха, за да предотврати появата на мухъл.

Енергийна ефективност

„Интелигентният дом“ пести енергия – умните термостати на радиаторите разпознават и намаляват мощностите, когато температурата в стаята пада, напр. поради течение или при отваряне на прозорец. Ако няма никой вкъщи, електрическите уреди преминават в режим на пестене на енергия, осветлението се самоизключва. Пералнята се включва, само ако фотоволтаиците произвеждат достатъчно количество електричество.
По-ефективното потребление на енергия неминуемо води до икономичност, тъй като разходите за електро- и топлоенергия са едно от основните пера в бюджета на всяко домакинство.

В следващи материали, посветени на темата, ще Ви запознаем с обратната страна на медала – предизвикателствата и рисковете, които крият интелигентните домове, както и с тенденциите, които ще бъдат определящи в бъдещото развитие на тези технологии.

Изображенията са илюстративни. Източник: pixabay.com

Стефанка Василева

Филолог и архитект. Съчетава любовта към езика с интереса към архитектурата. Вярва, че тяхното овладяване облагородява човека и го превръща в творец.

Остави коментар

Close Menu