Skip to main content
search
  • По какъв начин дигитализацията и иновациите навлизат в строителството?

През последните години в бранша навлязоха много нови технологии и иновации. Работи се със съвременни софтуерни продукти за изчисления на конструкции, планиране и организация на процеси, използват се по-точни технически средства за заснемане и замерване. Създават се много 3D модели, които дават представа за цялата сграда или съоръжение.

Но все още дигитализацията в строителството в България не е достатъчно развита.

Липсва връзката на единна система между отделните участници в процеса (проектанти, строители, надзор), която да улеснява и ускорява обмена на данни и да предоставя по-бързи и качествени решения за инвеститорите.

  • Как те присъстват в работата на компанията Ви?

В компанията се стремим да сме в крак с технологиите. Използваме софтуер за организация и планиране на процеси, CAD програми, споделено общо облачно пространство. Всички наши служители ползват smartphone, имаме изградени вътрешно фирмени канали чрез тях за комуникация, по този начин целия екип владее информацията и реагира навременно и адекватно. Също прилагаме новите и иновативни технологии в строителството.

  • С какво се отличава подходът на “Инженерни Системи” при изпълнението на един строителен обект?

Опитът, натрупан през годините, ни помага да изградим цялостен подход и стратегия за реализация на нови проекти, като предлагаме комплексни услуги, обхващащи различни етапи на строителството – планиране, управление, реализация “до ключ”, реконструкция и реновация на същестуващи сгради.

През годините сме изградили екип от високо квалифицирани и опитни специалисти.

Благодарение на тях реализираме проекти с високо качество, с прецизност към детайла, в зададения срок и определения финансов ресурс. Успешно прилагаме най-добрите и доказани технологии при изпълнение на строително-монтажните работи. Имаме индивидуален гъвкав подход, съобразен с нуждите и ориентиран към клиента. Нашата цел е да предоставим професионални услуги, изпълнение на устойчиво строителство с качествени материали, безопасни строителни методи и спазване на новите технологии.

ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ ООД е строителна компания, която осигурява високо качество и надежно обслужване на клиента, като дейността ни обхваща широк спектър от услуги в строителството както в индустриалния, обществения и търговския сектор, така и офисни и жилищни проекти.

 

  • Как според Вас ще се отрази икономическата криза, причинена от глобалната пандемия, на строителния сектор?

Ситуацията по света и в България в условията на пандемията от Ковид-19 прави все по-несигурни инвеститорите в частния сектор и има забавяне при вземане на решения за стартиране на нови сгради и инвестиции. В следващите няколко години предвиждам, че

инвеститорите повече ще се насочат към обновление, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради.

В това направление нашата компания има значителен опит. Все повече се търсят качествените проекти с добра концепция. Ще се раздвижи общественият сектор чрез предоставените европейски фондове. Има сектори, които явно са засегнати от тази ситуация.

  • Какви са Вашите наблюдения относно подготовката на млади специалисти в строителния сектор у нас?

Наблюденията ми върху сегашното образование е от комуникация в професионалната сфера, чрез наши партньори проектанти, надзор, от кандидат-стажанти в нашата компания. Също така, чрез участието на фирмата в Академия Лидерите установихме, че има много дейни, креативни и образовани млади хора.

“Инженерни Системи” – лектори в Академия Лидерите

Със сигурност има нужда да се обърне внимание и да се наблегне повече на практическата част и дигитализацията в образованието. Вярвам, че нашите училища и университети правят усилия в тази посока за да възвърнем старата слава на българското образование. Пожелаваме на младите кадри да бъдат последователни и постоянни в строителния сектор.

“Инженерни Системи” – лектори в Академия Лидерите

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu