Skip to main content
search

През миналата седмица се проведе обществено обсъждане на бюджета на Столична община за настоящата 2020 г. По време на събитието бе засегната и темата за състоянието на баните в София, която е значима част от обществения дебат в столицата от няколко години насам.

Множество граждански организации твърдят, че столицата не успява по никакъв начин да използва наличния потенциал и ресурс на изворите на минерална вода, която всъщност е една от основните ценности на столицата, белязала обществения живот в нея векове наред. В тази връзка, главният архитект на столицата сподели, че се планира провеждането на архитектурен конкурс за бъдещото развитие на северното крило на сградата на Централна баня в София.

Флашмоб на Термално-Нормално

На общественото обсъждане участие взе и групата на „Термално-Нормално“, която през зимата на 2018 г. организира флашмоб с халати в сградата на Централната баня и по този начин привлече общественото внимание към проблема.

Европейска столица с уникален воден потенциал и сграден фонд от бани, изградени точно за тези цели, не успява по никакъв начин да приложи практики за усвояването му и работата на този потенциал в полза на обществото и туризма. Като следствие от организирането на флашмоба по халати от групата „Термално-Нормално“, се предизвика обществен дебат за това какво би се случило със сградата в бъдеще и дали тя би успяла поне частично да възобнови оригиналната си функция.

Инициативите от групата Термално-Нормално във фейсбук

Както знаем, централното крило на банята днес функционира като Регионален музей София. Изживяването вътре обаче не цели да запознае посетителя с оригиналната функция на мястото и историята на банята като ценна част от обществения живот на столицата в миналото. Единствено в една от залите има достъп до басейните на банята, но експозицията е подредена по такъв начин, че посетителя не би направил смислова връзка между функцията на сградата и наблюдаваната музейна изложба.

През 2018 г. бе обявено, че и северното крило на банята подлежи на реставрация и адаптация към функциите на зали за култура, които ще разширят обхвата на Регионалния исторически музей. Всъщност общината твърди, че преди това е планирала възвръщането на балнеологичните функции на мястото.

Текущото състояние на севртното крило.

Идеята е била крилото да бъде дадено на концесия на инвеститор, който е съгласен да го превърне в съвременен спа комплекс Това обаче не се случва. Появява се втората идея, подкрепена с довода, че в центъра на София има голямо търсене на зали за сценични събития и като цяло пространства за култура, а броят им не е достатъчен.

Предложението за превръщане на зоната, която в момента се използва като склад на музея, да бъде превърнато във вид културно пространство се появява през ноември 2018 г. с проект от арх. Станислав Костадинов, който е изготвил и този за превръщането на централното крило на банята в музей и отличен за него с приз за „Сграда на годината“ през 2014 г.

Севетното крило, което се използва като склад.

Новият проект за северното крило предвижда част от пространствата да бъдат използвани за допълване и обогатяване на постоянната експозиция на музея с други теми от историята на София. Той предлага още мъжкият и женският басейн в старата къпалня да бъдат превърнати в многофункционални зали, като все пак се запази автентичният им интериор.

Точно месец след публикуването на тази информация се инициира и флашмобът, който бе против решението. Впоследствие преди местните избори се проведе кръгла маса, на която взеха участие различни специалисти в сферата на културното наследство, туризма, кандидат-кметовете и кандидат-общински съветници и голяма част от тях също подкрепиха каузата за възвръщане функцията на банята като такава.

Банята, когато е функционирала в миналото. Снимка: Стара София

При визитата си световноизвестния архитект Кенго Кума също бе на мнението, че такъв потенциал не може да бъде изпуснат от една европейска столица, която се стреми към развитие, и Централната баня трябва незабавно да възстанови функцията си.

Като последствие от всички тези събития нямаше как въпросът да остане незасегнат по време на проведеното миналата седмица обсъждане за бюджета на столицата през 2020. Главният архитект на столицата – Здравко Здравков, обяви, че в бюджета са предвидени 50 000 лева за изработване на концепция за социализация на северното крило на Централната минерална баня. Не бе уточнено обаче как точно ще бъдат вложени тези средства и по какъв начин ще бъде проведена процедурата по усвояването им. 

Общественото обсъждане на бюджет 2020 на столична община.

Единственото известно до момента е, че общинското дружество „Софпроект“, което се занимава с изготвянето на нов ОУП на столицата, ще изготви и конкурсното задание за северното крило на Централната баня. Не е уточнено дали в него ще бъде изрично упоменато запазване на функциите на банята като такава или използването на потенциала на минералната вода по други начини. Здравков добави още, че предстои публично обсъждане на въпроса, на което се очаква доуточняване на намеренията на общината. 

Това, на което се надява обществеността е възвръщането на минералната вода в живота на столицата.

Редно би било да бъде проведен конкурс с отворено участие и компетентно жури, който би дал възможност на представянето на различни интерпретации на задачата. По този начин чрез разглеждането на разнообразни гледни точки над проблема, би имало възможност за търсенето на най-доброто решение за столицата. Каква ще бъде развръзката за Централната баня, предстои да разберем…

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu