Skip to main content
search

След известна пауза, породена от възникналата епидемиологична обстановка, Академия Лидерите сезон 4 отново се завърна с първа среща на живо на 14 октомври. През изминалите две седмици Райкомерс Конструкшън ЕАД бе гост на академията за млади специалисти в строителния сектор.

Фирмата, която е водещо име във водната инфраструктура, представи вълнуваща презентация и постави нелек казус на участниците, които приветстваха предизвикателството и потърсиха най-добрите начини, по които да откликнат на поставените задачи.

Модул 10 на Академия Лидерите започна по един малко по-необичаен начин – вместо директно да премине към презентацията, подготвена за повода, инж. Иван Моллов – изпълнителен директор на компанията, предизвика участниците с един много ключов въпрос. Той подходи към тях именно с думите:

„Защо сте тук?“

Въпросът предизвика множество реакции и разнообразни отговори, които доказаха проактивната настройка на всички присъстващи в залата.

Инж. Моллов също даде отговор на същия въпрос. Той обясни, че Райкомерс Конструкшън е част от Академията точно защото иска да се срещне и опознае подобни млади личности с амбиция за развитие в строителния сектор. Заедно с това и да тества логическото им мислене и организационен нюх с предстоящия казус.

Презентацията, представена от компанията, засегна ключови за строителния сектор и инвестиционното проектиране понятия като „Обществена поръчка“ и „Инфраструктурен обект“ и се опита да даде най-точните им дефиниции. След това се премина към по-конкретни практики и продукти, засягащи работата на Райкомерс Конструкшън.

Бе представена тяхната богата 30-годишна история в бранша и основните практики, в които са били пионери при строителството в България като например безизкопното полагане на продуктопроводи чрез управляемо директно сондиране, което въвеждат още през 1995 г. Точно от там носи началото си и девизът на компанията „Винаги първи“.

След това се премина към стъпките, по които се изготвя един мащабен инфраструктурен проект в реалната практика, които бяха представени от инж. Васил Василев – директор „Инфраструктурно строителство“ и „Безизкопни технологии“. С това се положи основата за предстоящия нелек казус пред участниците, а той бе именно изготвянето на 2 линейни графика и 2 проектобюджета за подмяна на водопроводен участък.

Той постави младите специалисти пред едно истинско предизвикателство, което би ги очаквало в реалната практика.

Задачата беше още по-усложнена с изискването да бъдат предложени две различни вариации. Трябваше да се разгледат възможностите както за безизкопен метод, така и за технология с изкоп, които следваше да бъдат съпоставени в сравнителен анализ.

Точно поради тази причина времето за решението на казуса беше удължено с една седмица. Представянето на решенията се случи на 28.10, след като участниците имаха възможността да се подготвят по-дълго време за решаването на сложната задача.

Преди да се стигне до решаването на казусите обаче, Академия Лидерите стана гост на Райкомерс, посещавайки техен действащ обект в столицата. Там младите специалисти се запознаха с една от използваните в работата на фирмата машини. Инж. Димитър Петков и неговият екип разясниха пред участниците всяка подробност за извършването на дейността им, което се оказа ключов момент за решаването на казуса впоследствие.

Дългоочакваните презентации на отборите предложиха различни вариации за решаване на задачата.

Белият отбор наблегна на представянето на проектобюджетите, но имаше пропуски в предвиждането на нужната техника. Червеният и зеленият отбор се бяха обединили за решаването на тази задача и заедно успяха да впечатлят с използването на програмен продукт в изготвянето на линейния график. Синият отбор пък беше предвидил най-дълго време за изпълнение на обекта по класически метод.

Победител в казуса стана жълтият отбор, който впечатли с добре изготвени линейни графици и подробен анализ на технологиите. Екипният им дух и вниманието, което са обърнали към детайла, се оказаха решаващи за финалния резултат.

За финал на вечерта инж. Моллов поздрави всички участници за труда, който са положили за решаването на сложната задача. Заедно с това представи и няколко съвета за по-добра организация на работата и по-вълнуващо презентиране, които биха им помогнали при предстоящите задачи.

Той сподели, че най-важната част от казуса е пътят, който всички са изминали, анализирайки и търсейки правилното решение, до което в крайна сметка всички отбори бяха стигнали. В края на вечерта всички участници получиха подаръци от компанията, но най-ценни бяха новите познания, придобити при сложната задача, която предизвика участниците да търсят и анализират непознати за тях принципи и технологии.

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu