Skip to main content
search

В първите дни на 2020 г. в Пловдив се случиха две събития, които отново насочват общественото внимание към културното наследство на града. Обявеното неофициално публично обсъждане за нов проект за строителство върху археологически обект и съборената стена от единия от тютюневите складове ни навеждат на въпроса: дали Старинен Пловдив отново е застрашен?

Нов подробен устройствен план за терена до Понеделник пазара

Само по себе си общественото обсъждане е напълно необходимо за проекти, касаещи археологически обекти. Странното в случая че, че обявлението за него бе публикувано само на сайта на фирмата собственик “Розаимпекс”. Мястото, на което се намира обектът, е частна собственост на компании, свързани с бизнесмена Димитър Георгиев.

На терена се намират археологически обекти от различни строителни периоди на античен Пловдив | Схема: арх. Христо Златанов | Дипломен проект към КИТА на УАСГ

Освен че институциите не са счели за необходимо да осведомят гражданите, общественото обсъждане е насрочено за 8-ми януари. Обявено по-малко от седмица преди това, в първия работен ден на годината, и в разгара на отпускарския сезон.

Какво е притеснителното в проекта?

По времето на социализма на това място се е предвиждал археологически музей. Строежът стоеше незавършен дълго време и беше премахнат преди около 20 години. В извадката от действащия ПУП към обявлението виждаме контурите на старата сграда – линиите отстъпват от улицата, оформени са характерни за късния соц корпуси с многоъгълна форма. Пропуснати са височините (вероятно поради липса на информация).

Вляво – действащият ПУП, а вдясно е предложението за неговото изменение

Новият ПУП, от друга страна, разрешава строителство до уличната регулационна линия почти по целия контур на имота, както и застроена площ до 100%. На Работния устройствен план виждаме сграда с хотелски, офисен и жилищен корпус, както и голямо покрито пространство. Правят впечатление контурите на застрояване, които не следват успоредност и не сключват прави ъгли. Предвидените височини са до 15 метра, които, видимо от силуетите, надвишават височините на околните постройки.

Новият работен устройствен план на имота показва застрояване с корпуси с височини до 15 метра.

Съборената част от тютюневия склад на ул. “Г. М. Димитров”

В събота, при разчистване на съседен терен, бе съборена една от стените на тютюневия склад на ул. “Г. М. Димитров” № 29. Изпълнителят на разрушителните дейности е фирмата “Тарамекс”, а компанията собственик на склада “Галакси Инвестмънт груп” потвърждава, че срутването е предизвикано от багер.

Местоположението на склада на кадър след пожара през 2016 г.

Новината за разрушената стена предизвика обратна реакция от страна на Министерството на културата. На обекта бе изпратен заместник-министърът Амелия Гешева, която направи оглед заедно с районния кмет Георги Стаменов и представителя на РДНСК Мария Дончева. По думите на Гешева се очаква днес “голяма комисия да посети обекта отново, за да констатира какви са действителните поражения по сградата”.

Разрушената стена | Снимка: Добринка Димова | plovdivtime.bg

Разрушаването на склада на ул. “Г. М. Димитров” № 29 е съгласувано с Националния институт за недвижимо културно наследство, съобщава Plovdiv Time, и се предвижда преизграждане на обекта. Това не намалява опасенията, че на мястото може да видим поредната проява на бутафория. Подобни разрушения по тютюневите складове обаче не са прецедент. Напомняме, че през 2016 г. складът на ул. “Одрин” №8 беше частично съборен, и то докато българите използваха хубавото време, за да празнуват 3-ти март.

Още по темата: “Защо отново рушим Тютюневия град?”

Не трябва да мислим, че нямаме влияние над процеса

Измененията в подробните устройствени планове и новото изграждане на недвижими културни ценности не са извън реда на нещата. Въпросът е да бъде открит балансът. Той се крие в навременните и целенасочени обществени обсъждания и спазването на прозрачност в процеса. Не бива общественозначими обекти да бъдат оставяни изцяло в примката на финансовите апетити. Същевременно с това трябва да бъдат и ясно дефинирани правилата за тях, така че да бъде гарантирано и правото на собственика да владее имота си.

Нека не изпадаме в крайности. Изборите са много повече от 100% застроена площ или открит археологически парк. Сега на ход са гражданите на Пловдив, които могат да изразят своето мнение на 8-ми януари от 15:00 часа в заседателната зала на Общинския съвет.

Георги Мърхов

Архитект и любител пианист. Търси архитектурата във всички аспекти на човешкия живот. Стреми се да я разглежда и представя от различни гледни точки.

Остави коментар

Close Menu