Skip to main content
search

На 15-ти март се състоя лекцията на Barage Group в сезон 5.2 на Академия Лидерите. Темата за вечерта беше „Офериране, етапи при подготовка, комуникация и подизпълнители“, която бе представена от Атанас Атанасов – управител на строителната фирма. Компанията организира и едно от посещенията, които ще помогнат на младите специалисти от Академията да видят и усетят от първо лице основните процеси в строителството.

Barage Group – главен изпълнител в индустриалното строителство

Barage Group е строителна компания, създадена през 2011 г., която е специализирана в развитието на строителни дейности, свързани с изграждането на индустриални, търговски и административни сгради, като голяма част от клиентите на фирмата са международни компании.

Тя предлага пълен набор от строителни и инженерингови услуги и има екип от висококвалифицирани строителни инженери. Barage Group разполага с най-съвременната механизация и оборудване, подходящи за извършването на всички видове строителни и ремонтни дейности.

Компанията е отличена като „Най-добър строител“ за 2019 г. и 2017 г. в категория Големи предприятия на ОП на КСБ – София, както и „Строител на годината“ за 2017 г. в категория Търговски сгради според Годишна Класация на НРНСР.

Офериране и тръжна документация

Атанас Атанасов запозна участниците на Академия Лидерите с ключовите моменти в изготвянето на оферта към различните участници в един инвестиционен проект.

Основните теми, които лекторът обсъди с младите специалисти, бяха търсенето на подходящи подизпълнители, похвати при изпращането на запитване, анализи на ценовите предложения и изготвяне на финална ценова оферта.

Разгледаха се важни детайли при подготовката и изпълнението на оферти, които са неизбежна част в строителната индустрия. Атанас Атанасов даде примери от практиката за анализиране на цената, получена от определени производители. Той посъветва младите специалисти с думите, че

„Най-ниската цена е с подводни камъни, ако не знаем какво стои зад нея.“

В този ред на мисли, лекторът обърна внимание на това, че ако една цена е много ниска, подходът към офертата трябва да е изключително внимателен.

Атанас Атанасов говори и за Build and Design“ оферирането, което в голяма степен е актуално в индустриалното строителство. Този метод представлява получаване на задание от инвеститор, което се остойностява от фирмата изпълнител, като се извършат подробни анализи на пазара и конкретния имот, упоменат в заданието.

Ключовият момент при “Build and Design” оферирането е, че отговорността пада изцяло върху главния изпълнител. Отборите в сезон 5.2 на Академия Лидерите се сблъскват точно с този метод в основния си казус и затова неслучайно той бе разгледан от лектора.

Към края на вечерта отборите имаха задачата да подготвят оферта към подизпълнител или доставчик, като трябваше да предвидят основните съображения, които бяха обсъдени по-рано.

И четирите отбора подходиха изключително отговорно и с професионално мислене, като се отличиха с идеи и различни гледни точки. По този начин те заедно успяха цялостно да обхванат същността при оферирането.

Посещение на обект на Barage Group – „Айко“ и „Мьомакс“

На 20-ти март младите специалисти посетиха обект на Barage Group, който се намира в гр. „Божурище“, където се изгражда складовата база на „Айко“ и „Мьомакс“. Обектът е пред завършване от главния изпълнител Barage Group, а участниците в Академията успяха да получат отговор на редица въпроси, които имаха възможността да зададат.

На обекта бяха посрещнати от управителя Атанас Атанасов, арх. Дарина Коджабашева, от архитектурния отдел и инж. Елица Соколова – помощник технически ръководител на обекта.

Най-голямо внимание специалистите обърнаха на иновативния начин при фундирането на сградата, захващането на термопанелите за конструкцията, детайлирането на по- особените елементи и начина на отводняване.

Интересен факт за фундирането е изпълнението на каменни пилоти, трамбовани със специализирана машина, собственост на Barage Group, което е спестило голяма част от инвестиционните разходи за проекта.

Снимки: Радослав Свирецов

Станислав Ангелов

Строителен инженер, завършил специалност строителство на сгради и съоръжения в Университета по архитектура, строителство и геодезия- гр.София.

Остави коментар

Close Menu