Skip to main content
search

От миналия петък в УАСГ се провежда инициативата УНИверсале, която цели да обвърже по нов начин архитектурата и строителството с различните проявления на изкуството и занаятите. Тя се състои от различни събития в отделни пространства в университета, които ще продължат до края на тази седмица. УНИверсале се провежда по случай 80 години УАСГ и включва в себе си изложби, пърформънси, дискусии, уъркшопи, лекции и прояви за визуални и пространствени намеси в сградата и двора на университета.

Зад идеята на УНИверсале стои колективът на организацията „Резиденция Белиш“ като в реализацията на събитията, подготовката на пространствата и осъществяването на инициативата участват над 30 млади архитекти, студенти и преподаватели.

Идеята на УНИверсале

Основната цел на инициативата е създаването на общност от млади архитекти, артисти и строители на средата, които да обменят опит и идеи, да създават нови инициативи и посоки за развитие, взаимно обогатяват своите познания, визуалната култура и променят отношението към архитектурата и архитектурното образование като цяло. Това се осъществява чрез поощряването на комуникацията и обмена на идеи като част от планираните събития.

За постигане на генералната цел за създаването на нова общност от млади и активни личности, фокус на УНИверсале е развитието на ново място за общуване и култура в неизползваните досега пространства под аула Максима в УАСГ.

Там се оформят две зони, в които могат да бъдат провеждани изложби, дискусии и поводи за комуникация и обмен на идеи между посетителите на пространството. Мястото е развито и пригодено за нови функции от организаторите на УНИверсале и за първи път през тази седмица двете зони се тестват с новите си предназначения. Едната от тях се използва като зала за изложби, а другата е т.нар. “Свободно пространство”, което сега и в бъдеще може да помещава различни дейности по желание на всички студенти на УАСГ.

Очакваме в бъдеще пространството да събере все повече популярност и да се използва за артистични и културни прояви в рамките на университета и да поощрява обмен между студенти, преподаватели и външни лица, които се интересуват от развитието на архитектурата, средата и визуалните изкуства.

Предстоящи събития и дълготрайни резултати

В момента УНИверсале се радва на голям интерес от страна на студенти, архитекти, артисти и хора с усет към визуалните изкуства.

В пространството под аула Максима тече изложба на млади артисти, а на стената зад УАСГ се изготвя изработката на нов стенопис. Инициативата продължава с още събития и през следващите дни на седмицата като очакваме да видим още дискусии, лекции и арт пърформънси, финализирането на намеси в интериора и двора на университета и много други дейности, с които може да се запознаете подробно в официалната Фейсбук страница на събитието. Повече информация ТУК. 

Инициативи като УНИверсале, успешно реализирани и развивани от млади и активни хора са крачка напред към създаването на така нужната комуникация между специалисти и артисти, които да обменят идеи, намират общи допирни точки, развиват своите виждания за създаване на по-добри общности и по-качествена среда на обитаване.

Наличието на нови пространства за обмен и култура в Университета по архитектура, строителство и геодезия е ключово за повишаване качеството на архитектурното и строителното образование и създаването на мостове между различните личности, които оформят средата, която обитаваме днес и ще обитаваме в бъдеще.

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu