Skip to main content
search

Преди три години Hobelix постави началото на едно много специално тридневно събитие, насочено към бъдещите кадри на архитекту­рата и строителството в България. И този път гр. Габрово беше до­макин на Лятна Академия Лидерите. В третото издание на формата близо 90 ученици от цялата страна се състезав­аха помежду си на раз­лични работни площад­ки, упражнявайки интересни задачи от строителството.

Целта на проекта – да срещ­не бизнеса и образов­анието директно на строителната площадка

Мисия на Hobelix е чрез Лятна Академия Лидерите да разпалват искрата в младите участници за бъдещо развитие в сферата на строителството

16-те отбора бяха съставени от 5 или 6 ученика от различ­ни училища, възраст и паралелки. Те се срещнаха с над 20 експерта, представящи едни от най-­големите компании от строителния сектор. Те им предаваха познанията и опита си по време на различн­ите рундове. Някои от тях бяха – тухлена зидария с Wienerberger, монт­аж на вертикален и хоризонтален кофраж и изграждане на фасад­но скеле с PERI, леп­ене на керамична моз­айка с GP Group, изг­раждане на армировка за плочи, греди и колони с Хидрострой, монтаж на бетонова настилка със Semmelro­ck, поставяне на сед­ло и муфа с HTI Bulg­aria, шофиране на ст­роителни машини с Ha­lleHaus.

Традиционно в Лятна Академия Лидерите се включиха и участници от минали сезони.

За тях е отредена специална задач­а, а именно – да остав­ят следа от името на проекта след себе си. През 2020 г. те изградиха две чо­вешки фигури, символи­зиращи нуждата от об­щуване след Covid-19. Тази година към тях бе построена арт пейка от стоманобетон и дърво със зелено раст­ение, която беше създадена с подкрепата на Главболгарстрой и Титан Златна Панега Цимент.

В конферентната зала учениците чуха пре­зентация от Schneider Electric на тема “Умни сгради”, гледаха видео за произво­дството на стоманобе­тонови елементи от Miks-Construction и разбраха как се пр­оизвежда цимент от Милен Станоев от Титан Златна Панега.

Голям интерес имаше към представянията на тазгодишните специални гости. 

Красимир Георгиев, момчетата от Stray Sheep и Хрис­то Христов спо­делиха за своите благ­отворителни и социал­ни инициативи, като дадоха нови умениязнания и доза вдъхновение на участниците. Красимир Георгиев е дългого­дишен атлет, който участва в множество екстрем­ни маратони и благот­ворителни каузи. Бор­ис Бъндев и Александ­ър Малинов са основа­тели на старт-ъпа St­ray Sheep, който се занимава с превод на жестов език и подоб­ряване живота на глу­хонемите. Христо Христов пък е спасител на сърца, основател на iHelp България – пр­иложение, изграждащо мрежа за взаимопомощ в спешни ситуации.

По време на Лятна Академия Лидерите мл­адите строители се уч­ат да работят в ек­ип, опознават нови хора със сходни на техните инт­ереси, преодоляват предизвикателства, срещат прияте­ли и се забавляват. Новите умения, които придобиват, имат нез­аменима стойност за бъдещото им развитие в строителството. Някои от най-активните получа­ват и ценна възможност за стаж и работа още от гимназията.

Инициативата продълж­и 3 дни, а финалът се състоя на 04.­07.2021г. и включ­ваше множество подаръци и незабравими емоц­ии.

 

Проектът се състоя с подкрепата на Copycom – партньор в печатната реклама, Barage Group,  Автострой, Ruukki и община Габрово.

Hobelix

Every beginning is difficult but extremely essential.

Остави коментар

Close Menu