Skip to main content
search

Много от нас ежедневно попадат на публикации, рекламиращи архитектурни конкурси. Поради една или друга причина средностатистическият архитект или студент би подминал тази информация. Подхождайки с резерви към подобни новини, ние сами поставяме ограничения пред себе си. Често се получава един кръговрат, като попадайки в него, ние не си даваме сметка колко много всъщност губим с неглижирането на архитектурни и дизайн конкурси.

Какви са ползите, които ни носи участието в допълнителни конкурсни проекти?

Ползите от участието ни в конкурси могат да бъдат многобройни и разнообразни. Факт е, че всеки отчита индивидуални позитиви и, респективно – резултати, след приключването на подобно начинание. Въпреки това бихме могли да разграничим няколко тенденции, които повечето участващи в такъв тип проекти посочват.

  • провокиране на креативността – обикновено задачите за конкурсни проекти са нестандартни или извън естеството на задачите, които повечето архитекти срещат в редовната си практика;
  • трупане на опит– всеки един допълнителен проект, в който участваме, (индивидуално или групово) е важен опит, носещ ни ползи в бъдещата ни работа;
  • развитие на нови способности – когато искаме проектът ни да се открои сред работата на стотици други участници, често пъти ни се налага да приложим нови за нас техники, знания и умения; пример за това е прилагането на нови подходи за анализ и проектиране или пък използването на нов софтуер;
  • подобряване на организационните умения – когато вкараме още един ангажимент в програмата си, то това несъмнено ще доведе до промяна на ежедневния ни график и ще подобри работната ни ефективност;

Груповите проекти подобряват способността за работа в екип.

  • използване на крайния резултат за изграждане на портфолио – участието в конкурси е добър повод за начало или допълване на вече съществуващото ни портфолио;
  • подобряване на уменията ни за работа в екип – когато работим над конкретен проект с други колеги, несъмнено това рефлектира върху умението ни да се сработваме с околните; често се налагат компромиси и откриване на най-силните и слаби страни на всеки участник в отбора;
  • получаване на признание – ако имаме шанса да се класираме сред финалистите, това неизбежно би довело до признания – от колеги, приятели и специалисти в бранша;
  • лично удовлетворение – няма нищо по-приятно от удовлетворяващото чувство от добре свършената работа, след като сме вложили време и енергия в реализирането на идеята си.

Как най-лесно да открием конкурс?

Обикновено организаторите на архитектурни конкурси в частния сектор използват медиите като разпространител на идеите си. Добър канал, от който можем да се информираме за новостите и предстоящите състезания, са сайтовете за строителство, дизайн и архитектура. Когато става дума за обществени поръчки, обикновено условията за участие са по-строги и достъп до информацията за състезанието достига до по-тесен кръг от фирми и представители на браншовите организации.

Архитектурни конкурси за професионалисти

Участието на фирми в разработването на конкурсни проекти, които имат възможността да се реализират и да преминат към следващи етап, носи ползи и отговорности. Когато става дума за професионални конкурси на международно или местно ниво, доста често конкуренцията е голяма, а наградният фонд – висок, но съществуват и рестрикции по отношение на възможностите за участие. Въпреки това в много от конкурсите може да се участва и индивидуално.

Архитектурни конкурси за студенти

Извънакадемичните дейности оказват цялостно позитивно влияние върху студентите. Независимо от естеството си, конкурсите по време на архитектурното следване се оказват огромен плюс за бъдещите проектанти. Те показват на младия архитект какви са условията за качествено изпълнение на проект и го поставят в конкурентна среда – елемент, често липсващ в университетската среда, където силно застъпено е индивидуалното оценяване.

Как да изберем подходящия за нас конкурс?

При избора на подходящ конкурс най-важният критерии е темата да е интересна и предизвикателна преди всичко за нас самите. От голяма важност е и правилната ни преценка относно сроковете, натовареността ни, нивото на уменията и знанията ни, както и подходящият екип за работа.

Конкуренцията е неразделна част от архитектурата. Едни от най-знаковите проекти в света са възникнали в следствие на творческа провокация, предизвикана от организиран конкурс по темата.  Архитектурните конкурси са отличен способ за развитие на творческия потенциал на професионалисти, студенти и ентусиасти. Участието в тях е обвързано с много отговорности, но и с редица ползи.

Биляна Апостолова

Студент по архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Обича да пътува, да изследва нови места и да изучава нови култури, да анализира влиянието на архитектурната среда над обществените процеси. Споделя убеждението, че архитектурата е философия и синтез между наука и изкуство.

1 коментар

Остави коментар

Close Menu