Skip to main content
search

През отминаващата 2019 г. бяха отбелязани редица икономически явления от локално и глобално естество, всяко от които носещо своето влияние върху световната финансова обстановка. Събития като Брекзит, конфликтите в Близкия изток и забавянето на икономиките от Централна Европа несъмнено променят посоката на развитие на пазарните тенденции в света. По време на ежегодната конференция  BalREc бяха представени експертни оценки за икономическото състояние на България на фона на бурните процеси в Европа.На събитието бяха маркирани и ключовите тенденции и стратегии за развитие на инвестиционното планиране в строителния сектор през идните 5 години.

BalREc 2019 – конференция, предлагаща пратформа за обсъждане на новите тенденции в света на икономиката. || Снимка: Градът Медиа Груп

Пазарът в България претърпява постоянно динамично развитие. Въпреки това, икономиката на страната ни остава стабилна. Според експерти това се дължи основно на факта, че у нас в последните години наблюдаваме прираст и силни показатели за развитие на стопанството. Това, от своя страна, дава сигурност на инвеститорите.

В момента нивата на безработица са рекордно ниски – около 4%. Важно е да се отбележи също, че БВП нараства с всяка изминала година, а същевременно с това общите парични задължения на страната прогресивно намаляват. Наблюдава се увеличение на средните работни заплати, като в частния сектор то достига до близо 10%.

Росен Плевнелиев, Президент на Република България от 2012 до 2017г., по време на откриващата си презентация на BalREc || Снимка: Градът Медиа Груп

Инвестиционният потенциал в строителния сектор коментира и Росен Плевнелиев – държавен глава на България за периода от 2012 до 2017г.

“90% от богатството на българите е в недвижими имоти.”

Това заяви бившият президент. По негови думи собственото жилище заема специално място в културата и разбиранията на българите. Според него добрите финансови показатели към момента, както и оптимистичните прогнози за идното петгодие показват, че строителството в страната ни ще продължи да се развива.

Наблюдава се голям чуждестранен инвестиционен интерес.

България се оказва подходяща почва за реализиране на инвестиционни намерения, идващи от компании извън страната ни. Отвъд диапазона на строителния сектор амбиции за по-нататъшно развитие биха били привличане на азиатски инвеститори и развитие на автомобилостроенето. Експерти коментираха, че важен фактор за поддържане на високия интерес от страна на IT компаниите е интегрирането на 5G модела за разпространение на мобилни данни на територията на страната.

Кристофор Павлов || Снимка: Градът Медиа Груп

Кристофор Павлов, главен икономист в УниКредит Булбанк България, представи анализа на банката за икономиката на България в периода 2019-2020г. Той очерта ключовите показатели, перспективи и рискове в контекста на глобалните макроикономически и геополитически предизвикателства и процеси.

Ключовите аспекти в презентацията му на BalREc очертаха следните тенденции:

  • ръст на работните места с близо 230 000 за последните 5 години;
  • перспектива за създаване на нови работни места;
  • увеличение на заплатите в частния и публичния сектор, като същевременно с това наблюдаваме и нарастване на покупателната способност на българина и разходите на средностатистическото домакинство у нас;
  • засилено участие на инвестициите в жилищното строителство и инфраструктурата у нас – близо 4% от БВП по данни за последното тримесечие.

BalREc 2019 || Снимка: Градът Медиа Груп

Инвестиционно планиране в строителния сектор

Заедно с всеобщата стабилизация на макроикономиката у нас се забелязва бум на интереса към инвестициите в жилищното строителство. По думите на Павлов това се дължи от една страна на ниските лихвени проценти по ипотечните кредити, които банките у нас предлагат. В същото време друг съществен фактор остава реинвестирането на спестявания. То отново се дължи на ниските лихвени проценти, но в спестовните и депозитни пакети на банковите институции у нас. Според него за “спукване на балона” не може да се говори.

Въпреки това анализите са категорични: в средносрочен план (или в рамките на изготвената 5 годишна прогноза) се очаква нормализиране и саморегулиране на цените на жилищните имоти. Това, от своя страна, гарантира дългосрочна стабилност на строителния сектор в икономически план.

Предстоящата година се очертава да бъде едновременно динамична и прогресивна за икономическата обстановка у нас. Въпреки бурните процеси на световната финансова сцена, България показва стабилни показатели за развитие и ниски рискови фактори. Наблюдава се цялостна стабилизация и прогресия на пазара. От гледна точка на строителния сектор, следващите няколко години обещават да предоставят необходимата сигурност и стабилност за реализиране на големи инвестиционни проекти у нас.

Биляна Апостолова

Студент по архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Обича да пътува, да изследва нови места и да изучава нови култури, да анализира влиянието на архитектурната среда над обществените процеси. Споделя убеждението, че архитектурата е философия и синтез между наука и изкуство.

Остави коментар

Close Menu