Skip to main content
search

Община Пловдив със съдействието на “Камара на архитектите в България” (КАБ) и “Съюз на архитектите в България” (САБ) организира конкурс за събиране на идеи за бъдещото ползване на бившата сграда на Българската народна банка (БНБ). Темата за недвижимите културни ценности и социалното им значение буди все по-голям интерес у гражданите, но подобни примери за адекватна интеграция на ценни сгради в живота на общността са все още рядкост у нас. Именно инициативата за конкурс за сградата на БНБ е стъпка в правилната посока.

Кратка историческа справка

Завършена през 1909 г. по проект на швейцарския архитект Якоб Майер, сградата подслонява БНБ повече от век.

Импозантната фасада в духа на неостиловете, популярни у нас в началото на XX век, превръща зданието в едно от най-разпознаваемите в града под тепетата. Значението на постройката в контекста на градското пространство се подсилва визуално от площада, заложен от Йосиф Шнитер в първия устройствен план на града от 1896 г.

Обявяването й за недвижима културна ценност през 1985 г. затвърждава стойността й на неизменна част от пловдивския архитектурен пейзаж, а превръщането й в общинска публична собственост миналата година отваря вратите за намеса в полза на гражданите. Въпреки че към момента сградата пустее, помещенията са със съхранена автентичност и представляват своеобразен прозорец назад във времето, което крие огромен потенциал за развитие.

Повече за конкурса

Прекалено често ставаме свидетели на заличаването на ценни архитектурни примери, затова конкурси, целящи опазването им с активното участие на гражданите, могат да бъдат подходящо решение. През годините са се провеждали множество дни на отворените врати, които са допускали гражданите до интериора на сградата. Нестихващият интерес на пловдивчани към емблематичната постройка подсказва една от възможните стратегии за следващия етап от ползването й – отваряне към обществото и интегриране на културно-образователни дейности.

В духа на съвременните тенденции в архитектурата инициативата „Трезор за идеи“ набляга на  преизползването на съществуващи пространства, където устойчивост и градска идентичност създават места в полза на широката общественост. Според заданието на конкурса постройката трябва да съществува в унисон със заобикалящата я среда, което прави градоустройствения аспект важна част от концепцията. 

Площадът пред сградата подчертава значението й в градския контекст.

Интересен подход в конкурса е стремежът за получаване на идеи от гражданите за това как си представят бъдещата функция на сградата. Резултатите ще дадат известна яснота за това от какви пространства се нуждае обществеността.

Без значение дали имат архитектурно образование, или не, участниците трябва да са на възраст над 18 години и да подадат предложенията си до 30.04.2024 г. Журито се състои от представители на КАБ, САБ, община Пловдив, културни гилдии и други публични лица. Трите най-добри предложения ще бъдат представени на обществено обсъждане и ще получат награда от 3000 лв.

В Пловдив освен към ценни образци от началото на ХХ век като БНБ е необходимо  да се обърне внимание и на множеството компрометирани сгради с потенциал от по-новото време, които нямат статут на недвижима културна ценност, но притежават огромен потенциал да бъдат в полза на широката общественост, като например рушащото се кино „Космос“.

Кино Космос, снимка: Никола Михов

Опазването и социализацията на недвижимите културни ценности изплува на дневен ред особено когато ставаме свидетели на неглижиране и заличаване на примери от архитектурната ни история. Затова конкурсът „Трезор за идеи“ е своевременно напомняне към обществото, че гражданите могат да участват активно в процесите, засягащи средата, която обитават. 

Източници:

Трезор за идеи

Как са изглеждали трезорите и сейфовете в старата сграда на БНБ в Пловдив, БНТ

Сградата на БНБ не може да се продава, Под тепето

Велиан Попов

Прави магистратура по архитектура към Техническия университет във Виена. Изучава архитектурата като език с богата морфология и безброй изразни средства, които дават глас на човешките стремежи. Обича родния си град Пловдив и намира в него вдъхновение за опазване на архитектурното ни наследство.

Остави коментар

Close Menu