Skip to main content
search

Липсата на локации и кадри за образоването и заниманието на най-малките е основен социален проблем в София. Решението на този казус се крие както в самата образователна система, която трябва да подготвя подходящи кадри за възпитанието и обучението на децата, така и в архитектурата. Далеч от България, дизайнери са намерили начин да създадат пространства, които да развиват мисленето и въображението на децата.

Дали подобни практики не могат да бъдат приложени и тук?

Изграждането на подходяща образователна база е първата стъпка към намирането на дългосрочно решение за бъдещето и развитието на най-малките членове на обществото. Точно поради тази причина всички планове за столицата предвиждат изграждането на голям брой детски градини.

Това означава, че трябва да започнем да се замисляме за дизайна на пространствата, в които искаме да възпитаме следващите поколения.

Множество психологически проучвания доказват, че ранните години от развитието на индивида са най-важни за формирането му. Точно с мисъл за това архитекти и дизайнери от Тайланд проектират една по-различна детска градина. Средата в пространствата на сградата е развита, така че освен да забавлява най-малките, тя служи и за да предизвиква тяхното аналитично мислене. 

„Процесът, при който получаваме знанието, е точно толкова важен, колкото самата информация, която получаваме. За децата задаването на въпроси и търсенето на отговори е основополагащо за тяхното бъдещо развитие, за да могат те да достигнат пълния си потенциал. Затова е наша мисия да предизвикаме в най-малките чувството на любопитство. Точно това се опитахме да постигнем с този проект.“ Така описват намеренията си архитектите от студио Please feel invited за проект си KPIS Kindergarten в тайландската столица Банкок. 

Проектът търси начин, по който да не лимитира процеса на ученето само до класната стая, в която децата се обучават, а да го разшири в целия интериор. Основният елемент на композицията е стена с тридесет сантиметрова дебелина, която комбинира функциите на обучителни игри и пространство за съхранение на учебни материали.

„Стената за игри“ предлага нови преживявания за най-малките, като добавя необичайни елементи на една обикновена стена. Дизайнът на стената предизвиква децата да се ангажират с пространството около себе си и да го възприемат като едно постоянно предизвикателство, зона за игра и зона за забавления. 

Комбинирайки всички тези елементи в себе си пространството се активизира и възприема по-различен начин от децата.

Игрите са създадени, така че да могат да бъдат играни множество пъти или така че всяка игра или процес да води към различен резултат или решение. Това предизвиква децата да се връщат непрестанно към пространството и да търсят различни начини за изразяване. 

Ясно е, че пространствата имат огромно влияние върху начина, по който живеем, начина, по който мислим и по който прекарваме времето си в тях. Едно пространство може да ни предизвика да бъдем по-мотивирани и да работим усърдно, друго – да се успокоим и релаксираме. Възпитателната роля на помещенията, които населяваме става все по-отчетлива в съвременното обитаване. 

Точно затова създавайки пространства за подрастващите, трябва винаги да вземаме предвид начинът, по който те могат да повлияят на тяхното мислене и бъдещо развитие. В световен мащаб детските площадки и пространства отдавна не се простират само до функции на забавление и физическа активност.

Активирането на мисленето при децата от най-ранна възраст става все по важен фактор за развитието им. Затова когато строим за най-малките трябва да се отнасяме със специално внимание към средата. Надяваме се да отразяваме все повече такива примери не само от света, но и от България. 

Зекие Емин

Архитект и изследовател със страст към историята, културното наследство и неговото адекватно преизползване и интегриране в реалностите на ХХI век. Вярва, че архитектурата е прякото отражение на човешката история. Тя е вечна - съществува физически от древността до наши дни. Аналогично писането е прякото отражение на нашите мисли и единственият начин да ги запазим във времето.

Остави коментар

Close Menu