Skip to main content
search

Темата за опазването на околната среда присъства все повече във всички медии. Научните среди се опитват да открият отговор на въпроса как можем да забавим замърсяването на въздуха, затоплянето на климата и парниковия ефект. Натрупванията на пластмаси в световния океан нарастват ежедневно.
Наред с всички други области на икономиката, архитектурата играе важна роля в тези въпроси, засягащи всички ни. Следователно е съвсем логично да си задаваме въпроса

‘‘Какво могат да направят архитектурата и строителството за намаляване на замърсяванията в природата?’’.

Ролята на сектора в глобалната екологична картина

Въпросът е многозначен и може да бъде разгледан от съвсем различни едно от друго гледища. От една страна строителството само по себе си произвежда тонове строителни отпадъци всеки ден. Често отношението към тях е пренебрежително, като те биват оставяни безотговорно на купчини близо до обектите, подлежащи на строеж. От друга страна, производственият цикъл на повечето материали изисква огромни ресурси от вода и естествено материални. Друг аспект е, че при производството им в атмосферата и водите се изливат тонове отпадни химични вещества, които замърсяват средата ни и оказват негативно влияние върху хабитата на редица животински и растителни видове.

“Веган къща” във Виетнам, построена със събирани стари материали и обзавеждане. | Снимка: Quang Tran

Въпреки това глобалните проблеми в световен план провокират технолози, инженери и архитекти да се опитват да внедрят начини за намаляване на вредата и свеждането й до минимални стойности.

Един от начините за това е създаване на материали за строителството чрез рециклиране на отпадъци. Тази практика става все по разпространена. Ежедневно изхвърляме тонове отпадни продукти. От повечето битови отпадъци след подходяща обработка могат да се произведат много материали, които да намерят своето място в процеса на строителство. Чрез преработката им могат да бъдат създадени изолационни материали, както и редица суровини, подходящи да бъдат изходен материал за вътрешни и външни обшивки. От преработката на пластмаси се произвеждат мебели, пособия за домакинството и дори части от врати и прозорци.

Нов живот за разрушените сгради.

Капела “Сан Бернардо” в Аржентина, построена с преизползвани тухли. | Снимка: Nicolas Campodonico

Реставрацията и консервацията не са единственият начин животът на дадена сграда да бъде продължен. Напоследък в редица страни се въвежда изискване за изчисляване на вредата от строежа и възможностите за използване на вложените материали след края на житейския цикъл на постройката или съоръжението. Това означава, че наблюдаваме тенденция за изпълнение на даден обект предимно от материали, които са били вече вложени в друг обект, негоден за експлоатация и подлежащ на разрушаване. Добър пример за това е влагането на стар бетон в съдържанието на новия.

Фасада от столове в Чехия. Повече за нея можете да прочетете тук.

Друга набираща популярност тенденция е влагането на отпадащи от всякакъв характер в суровия им вид под формата на фасадни кожи и обшивки. В света съществуват дори и цели павилиони, изградени по този модел – те са чудесни примери за вдъхване на нов живот на отпадъците чрез превръщането им в експозиционни пространства и места за отдих, арт галерии, места за демонстрация на улично изкуство. Спокойно можем да кажем, че ако влезем в който и да е музей за съвременно изкуство можем да намерим поне една инсталация, изградена от на пръв поглед непотребни вещи или материали, които сме счели за неизползваеми.

Микробиблиотека в Бима, Индонезия, чиято фасада е направена от използвани кутии за сладолед. | Снимка: ArchDaily

Независимо кой пример разглеждаме, несъмнено използването на отпадъци в строителството е тема, която тепърва ще става все по-актуална. Ежедневно учени работят за редуциране на щетите, които човечеството ни волно или не нанася над планетата, щети,  които са я увреждали и замърсявали хилядолетия наред. В свят на бурни икономическо-социални процеси е от изключително значение да намерим баланса и да запазим ресурсите и природата си. Един от ключовите за това отрасли несъмнено е строителният сектор. Неоспорим е фактът, че всеки ден се създават изумителни иновации, които демонстрират как чрез качествена и добре планирана архитектура можем да подобрим средата си и да оставим достойно наследство на бъдещите поколения.

Биляна Апостолова

Студент по архитектура в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Обича да пътува, да изследва нови места и да изучава нови култури, да анализира влиянието на архитектурната среда над обществените процеси. Споделя убеждението, че архитектурата е философия и синтез между наука и изкуство.

Остави коментар

Close Menu