Skip to main content
search
  • С какво е важно моделирането в обучението по архитектура?

Упражненията в дисциплината „Моделиране“ са построени върху основни понятия от формообразуването и са занимание, подходящо за всички, интересуващи се от съществуващите теории и практики относно строежа на формите в природата. Студентите се занимават със структуриране на системи от геометрични елементи и правят анализ на природни форми, като по този начин придобиват знания, необходими за бъдещите им творчески търсения. Важното е, че запознаваме бъдещите архитекти с тези процеси.

  • Има ли връзка между задачите, които давате, и уменията за макетиране на сгради?

Освен знания, в целите на упражненията са залегнали и умения, които обучаващите се трябва да овладеят. Тези умения са свързани с изразителността на езика – „пластичния изказ“. С колегите отделяме голямо внимание на начина, по който студентите представят идеите си.

Уменията за макетиране са много важни най-вече като начин на търсене на формата.

В скулптурната практика съвсем не можем без тези работни макети. В тези фази на търсене на форма се решават проблеми, които се намират отвъд сюжета и темата на произведението, особено когато то се намира в обществените пространства. Споделянето на такъв опит е силно застъпено в упражненията от втори курс, където автори с опит преподават в тази дисциплина.

  • Какви са „трансформациите“, които създават студентите?

Резултатите на първите два семестъра са идеални симетрични системи от геометрични фигури и тела. Трансформациите, който правят във втори курс, се отнасят към преминаването от тези идеални структури като поставяне в пространството. Те се превръщат във форми, отговарящи на пространствени условия, влияещи на възприятието. Чрез конкретната изложба, назована „Трансформации“ целим да покажем този процес на преминаване, като показваме и двете фази чрез макети и рисунки.

Изложба на студентски резултати “Трансформации”: Моделиране 2018/2019.

  • Как моделирането помага да разбираме пространството?

Заниманията по изобразителни изкуства развиват въображението и визуалната култура изобщо, една от мисиите на катедра „Рисуване и моделиране“ в Архитектурния факултет на УАСГ. Задачите по „Моделиране“ представляват адаптиран материал за бъдещите творци-архитекти. Как студентите разбират пространството се разбира от резултатите. Именно с цел да развиват пространствено мислене, рисунките, които се правят в дисциплина „Моделиране“, засягат предимно пространствения аспект на изобразяването върху равнина. Изисквам от студентите да правят рисунки в характерни изгледи на пространствени организации, а не да генерират компютърни модели – това намирам за обратен процес.

  • Като преподавател по рисуване и моделиране, Вие имате поглед върху развитието на студентите по време на голяма част от следването им. Какво ще ги посъветвате – къде е важно да фокусират вниманието си?

Винаги да осмислят информацията, която ги залива в университета, за  да превърнат част от нея в знания, като отделят време и усилия. Да не приемат от преподавателите си естетически възгледи, а да усвояват занаят. Да поддържат остри сетивата си, защото това е задължително качество за един творец. Да не прибягват до „copy-paste“ похвата в проектирането.

 


Можете да посетите изложбата на студентски резултати “Трансформации”: Моделиране 2018/2019  до 26-ти март в УАСГ, Корпус А, етаж 2, Изложбена зала.

 

Кристин Джалова

Архитект, който споделя силен интерес към различни мащаби на проектирането - от интериор, през жилищни сгради, до градоустройство. Анализира взаимовръзките между нивата и търси успешните намеси в сложния градски контекст. Смята теорията на архитектурата за необходима основа на успешната практика, а всяка една статия за малък проект, който отваря нови хоризонти, размисли и диалог.

Остави коментар

Close Menu